Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fediversum

Detta är en slags guide till Fediversum. Information är hämtad från sajter som Join The Fediverse, FediDB, Fediverse.info, SocialHub, Fediverse Party, Axbom, AlternativeTo, FediBuilders, To the Fediverse och Fediverse Observer. Än så länge ett pågående arbete som förmodligen aldrig kommer att vara komplett eller innefatta alla programvaror.

Fediversum. Bild: Per Axbom. Licens: CC-BY-SA 4.0

Fediversum är en del av Internet där användare på en mängd olika sociala medier, programvaror och sajter kan kommunicera med varandra oavsett vilken sajt de har ett konto på. Det finns en mängd olika programvaror som var och en finns på en mängd olika sajter (servrar) vilka kallas instanser i Fediversum.

De programvaror som jag valt ut är de jag hittat som är fungerande serverprogramvaror med inbyggt stöd eller med stöd via tillägg för det protokoll, ActivityPub, som Fediversum använder. Bryggor till andra protokoll och liknande är inte medtagna i förteckningen. För en mer komplett förteckning se inlägget Fediversum, programvarorna och sajterna. Och för en enkl instruktion hur en person kan göra för att bli en användare av Fediversum så finns Konstellationens introduktionstext, Kom igång med Mastodon, att läsa för alla.

Programvaror med stöd för ActivityPub

Användargränssnitt för ActivityPub, namn, fungerar med

De som fungerar med Mastodon fungerar med alla servrar som använder samma kommunikationsgränssnitt (API). Det gäller exempelvis alla Mastodonkloner och GoToSocial.

Webbserver

 • BitlBee, IRC-server som alltså kräver en IRC-klient, Mastodon, Friendica
 • Hyperspace, Mastodon

Webbklient

 • Alexandrite, Lemmy
 • Buffer, Mastodon, Friendica
 • Elk, Mastodon, Takahe
 • Fedica, Mastodon
 • LemmyBB, Lemmy
 • Lemmy-UI, Lemmy
 • Litterbox, Mastodon
 • Mastodeck, Mastodon
 • Mlmym, Lemmy
 • Phanpy, Mastodon, Mitra
 • Photon, Lemmy
 • Pinafore, Mastodon, Takahe
 • Semaphore, Mastodon, GoToSocial
 • Sengi, Mastodon, Pleroma, Friendica
 • Statuzer, Mastodon
 • The Desk, Mastodon
 • Tooty, Mastodon
 • Trunks, Mastodon
 • Voyager, Lemmy

Desktop

 • Elk, Linux, MacOS, Mastodon
 • Fedistar, Linux, MacOS, Windows, Mastodon, Pleroma, Friendica, Firefish, Akkoma
 • Feditext, MacOS, Mastodon, Glitch, GoToSocial, Iceshrimp, Akkoma
 • Hyperspace, Linux, MacOS, Windows, Mastodon
 • Ivory, MacOS, Mastodon
 • Mammoth, MacOS, Mastodon
 • Mast, MacOS, Mastodon
 • Mastonaut, MacOS, Mastodon
 • Mona, MacOS, Mastodon
 • Neonmodem, Linux, MacOS, Lemmy
 • Sengi, Linux, MacOS, Windows, Mastodon, Pleroma
 • The Desk, Linux, MacOS, Windows, Mastodon
 • Tokodon, Linux, Mastodon
 • Tootrain, MacOS, Mastodon, Pleroma, Misskey
 • Tuba, Linux; Mastodon, GoToSocial, Akkoma, Takahe
 • Whalebird, Linux, MacOS, Windows, Mastodon, Firefish, Pleroma och Friendica

Android

 • AndStatus, Mastodon, GNU Social, Friendica
 • Boost, Lemmy
 • Buffer, Mastodon
 • Combustible, Lemmy
 • Eternity, Lemmy
 • Fedilab, Mastodon, Pixelfed, Peertube, Pleroma, Friendica
 • Focus, Mastodon
 • Jerboa, Lemmy
 • LiftOff, Lemmy
 • Megalodon, Mastodon, Pleroma, Friendica, Firefish
 • Moshidon, Mastodon
 • Nomad, Hubzilla
 • Pachli, Mastodon
 • Pixelfed for Android, Pixelfed
 • Pixeldroid, Pixelfed
 • Rodent, Mastodon
 • Subway Tooter, Mastodon, Friendica
 • Summit, Lemmy
 • Sync, Lemmy
 • Thunder, Lemmy
 • Tooot, Mastodon
 • Trunks, Mastodon
 • TubeAcab, Peertube
 • TubeLab, Peertube
 • Tusky, Mastodon, Friendica, GoToSocial, Takahe
 • TwidereX, Friendica
 • Twitlatte, Mastodon, Friendica
 • ZonePane, Mastodon
 • Voyager, Lemmy
 • Yuito, Mastodon, Friendica

iOS

 • Buffer, Mastodon
 • Dawn, Mastodon
 • Feather, Mastodon
 • Feditext, Mastodon, Glitch, GoToSocial, Iceshrimp, Akkoma
 • Icecubes, Mastodon
 • iMast, Mastodon
 • Ivory, Mastodon
 • LiftOff, Lemmy
 • Lunar, Lemmy
 • Mammoth, Mastodon
 • Mast, Mastodon
 • Memmy, Lemmy
 • Mlem, Lemmy
 • Mona, Mastodon
 • Pipilo, Mastodon, Pleroma, Pixelfed, Akkoma, Friendica
 • Pixelfed for iOS, Pixelfed
 • Radiant, Mastodon
 • SoraSNS, Mastodon, Misskey, Pleroma
 • Stomp, Stomp
 • Thunder, Lemmy
 • Tooot, Mastodon
 • Toot!, Mastodon
 • Tootdesk, Mastodon
 • Trunks, Mastodon
 • Tusker, Pixelfed
 • TwidereX, Friendica
 • Vernissage, Pixelfed
 • Voyager, Lemmy
 • Woolly, Mastodon