Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Enpersonsmikrobloggar för Fediversum

Det finns förutom mikrobloggar för många personer som exempelvis Mastodon, Pleroma, Socialhome och Misskey mikrobloggar för mindre instanser som Epicyon, Snac, Smithereen, Takahe, GoToSocial och Mitra också mikrobloggar för en användare. Sådana programvaror är bland annat Honk, Seppo, Ktistec, Microblogpub och Fedipage. Fedipage är lite speciell då det är en statisk sida med ActivityPub.

Läs mer om Fediversum.

Programvaror för en användare används i huvudsak av tekniknördar och det finns få instanser av dem. Med tanke på att det bara går att vara en användare (eller i vissa fall 2) så är antalet användare också få.

Mer om Fediversum

Ktistec
Microblogpub

Statistik: