Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bloggar

Loading RSS Feed

 • Danskt företag köper Uruguays största fiskeriföretag
  av Anders Svensson på 3 oktober, 2022 kl. 09:13

  Det danska livsmedelshandelsföretaget Nowaco A/S har blivit delägare i Uruguays största fiskeriföretag Ciupsa. Nowaco handlar med de flesta sorters livsmedel. Fisk är ett deras viktigaste områden. Tidigare har företaget som har huvudkontor i Aalborg varit börsnoterat. Nowaco och Ciupsa har samarbetat i mer än 15 år. Läs mer… The post Danskt företag köper Uruguays största fiskeriföretag first appeared on Svenssons Nyheter – Njord.

 • Gängens kryptokung – Datemass
  av Anders_S på 3 oktober, 2022 kl. 06:03

  I samband med polisinsatsen Trojan Shield greps en man som i en artikel i Aftonbladet kallas gängens kryptokung. Han är misstänkt grovt penningtvättsbrott genom att förvara 38,4 miljoner kronor i form av kryptovalutor, samt två fall av synnerligen grovt narkotikabrott och två fall av grovt narkotikabrott.  Läs mer… The post Gängens kryptokung – Datemass first appeared on Svenssons Nyheter.

 • Skitiga stövlar
  av noreply@blogger.com (Unknown) på 3 oktober, 2022 kl. 04:53

  Kom just hem från en skogspromenad. En stövel var riktigt skitig. En skitstövel. Vilket fick mig att tänka på att Expressen plötsligt gjort Hanif Bali till skribent på ledarsidan. Och i en intervju visar chefen för SD:s medier – Dick Erixon – vad han står för, kolla här.  Fördelen med stövlar som blivit skitiga under en höstvandring är att de är lätta att tvätta av.

 • Stora olagliga utkast i räkfisket
  av Njord på 2 oktober, 2022 kl. 18:29

  Under en femveckorsperiod i maj genomförde HaV och KBV en kampanj med extra kontroller i räkfisket. Kontrollerna kunde påvisa att det förekommer ett regelmässigt fusk inom räkfisket i Sverige. Läs mer… The post Stora olagliga utkast i räkfisket first appeared on Svenssons Nyheter – Njord.

 • Kommunen och anonyma brev (2/3)
  av karvling på 2 oktober, 2022 kl. 15:28

  Anm. Den här bloggen är en direkt fortsättning av bloggen “Kommunen och anonyma brev (1/3)”. Naturligtvis har jag frågat höga ansvariga tjänstepersoner och jurister i Vänersborgs kommun hur de kan diarieföra och sprida ett anonymt brev som innehåller lögner och misstänkt förtal om saker som inte hör till kommunens politiska angelägenheter. Jag fick detta svar från en jurist på kommunen, svaret återges i sin helhet: “En allmän handling ska enligt huvudregeln registreras (diarieföras) så snart den har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats (har störst betydelse för myndigheter där verksamheten fortfarande innehåller många pappershandlingar). Vänersborgs kommun följer huvudregeln när det gäller allmänna handlingar som kommer in till eller upprättats hos en myndighet ( dvs diarieför handlingen). Omfattas den allmänna handlingen av sekretess är kommunen skyldig att diarieföra handlingen. Den inkomna allmänna handlingen har diarieförts. Handlingen har inte fått någon sekretessmarkering eftersom kommunen bedömer att det inte föreligger någon uppgift i handlingen som gör att den inte skulle få lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess.“ Det är ett mycket allmänt hållet svar, som naturligtvis är giltigt i, åtminstone, de allra flesta fall. Det ovan beskrivna är liksom rutinen. Kommunen har alltså oftast inget val, handlingar ska diarieföras. Men, måste ett sådant här brev diarieföras? I det här fallet handlade det inkommande anonyma brevet ju inte om några kommunala angelägenheter. Det var dessutom fyllt av lögner och misstänkt förtal mot Magnus Larsson i Sikhall och undertecknad bloggare. Det verkade tydligen inte juristen på kommunen reflektera över. Juristen uppehöll sig i sitt svar istället väldigt mycket kring sekretessen och det är inte det som jag uppfattar att saken i första hand handlade om i det här fallet… Juristen gjorde alltså följande bedömning av brevets innehåll: “…inte föreligger någon uppgift i handlingen som gör att den inte skulle få lämnas ut…” Det måste väl betyda att juristen och möjligtvis några andra i kommunen ansåg att det som skrevs i brevet var sant? Eller att det är helt ok att diarieföra och vidarebefordra brev som innehåller lögner och förtal? Jag var naturligtvis tvungen att ställa en kompletterande fråga: “Jag undrar om kommunen har gjort en bedömning av brevet/handlingen ur förtalssynpunkt. Vad kom kommunen fram till?” Det är enligt brottsbalken inte tillåtet med förtal och ärekränkning, som det kallas i brottsbalken, och jag tror även att det i vissa fall inte heller är tillåtet att sprida andras förtal vidare. I brottsbalken 5 kap 1 § står det: “Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.” I 3 § står det: “Den som, … , riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan döms, om gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet, för förolämpning till böter.” Det ska noteras att det oftast inte spelar någon roll om det som skrivs och sägs är sant eller inte. Är syftet att utsätta en person för missaktning kan även det räcka för att räknas som förtal. Det är dock som alltid när det gäller lagar och juridik inte helt enkelt att tolka vad som är brottsligt och inte. Det torde emellertid vara en offentlig myndighets skyldighet att bedöma innehållet i en inkommande handling utifrån brottsbalken, innan handlingen/brevet diarieförs, görs offentligt och sprids vidare. Det är tämligen anmärkningsvärt av kommunen att blunda och behandla handlingen precis som en vanlig handling. Men. Kommunens svar på min följdfråga var:  “Det ankommer inte på kommunen att bedöma om handlingen utgör förtal. Den allmänna handlingen har bedömts utifrån offentlighets- och sekretesslagen. Kommunen får i övrigt hänvisa till tidigare skrivelse.” Ooops! Några i kommunen blundar och behandlar ett anonymt brev som handlar om något helt annat än kommunala politiska angelägenheter och misstänkt förtal som en handling som vilken handling som helst… Brevet/handlingen har bara bedömts utifrån offentlighets- och sekretesslagen, inte brottsbalken… “Det ankommer inte på kommunen…” Skulle Vänersborgs kommun diarieföra och sprida hotbrev om bomber och mord också? Med samma motivering? Det tror jag knappast. Men “mindre” brott, som förtal mot Magnus Larsson och Stefan Kärvling går tydligen bra… Det tror jag att juristen har missuppfattat. Fortsättning följer… == Bloggar i denna serie: “Kommunen och anonyma brev (1/3)” – 1 oktober 2022 ”Kommunen och anonyma brev (2/3)” – 2 oktober 2022