Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hubzilla – ett bättre Fediversum

Hubzilla är en programvara för tjänster som körs på en speciell typ av webbserver eller instans som kallas hubb. En hubb kan ansluta till andra hubbar i ett decentraliserat nätverk som kallas gridd (grid). Där tillhandahålls kommunikation , identitets- och åtkomstkontrolltjänster. De fungerar dessutom sömlöst tillsammans över domäner och oberoende webbplatser.

Programvaran tillåter vem som helst att offentligt eller privat publicera innehåll via så kallade kanaler, som är de grundläggande identiteterna på Hubzilla och dessutom oberoende av instansen (hubben) som en person är inloggad på. Detta kallas nomadisk identitet och det möjliggörs genom ett protokoll som heter Zot. Identiteten är alltså också decentraliserad precis som all interaktion i programvaran.

Hubzilla som kan ses som ett alternativ till Facebook och Friendica kommunicerar dessutom med hjälp av flera andra protokoll som ActivityPub, Diaspora och OStatus (GNU Social). Dessutom kan det fungera som ett alternativ till fildelningssajter som Dropbox.

Ur ett praktiskt perspektivet erbjuds hubmedlemmar en mängd välbekanta, integrerade webbappar och tjänster såsom diskussionstrådar för sociala nätverk, lagring av filer, kalender och kontakter (med stöd för CalDAV och CardDAV), webbhotell med ett innehållshanteringssystem wiki och bloggar.

Skillnader mot andra sociala medier

Alla dessa tjänster kan hittas i andra programvaror, men det är bara Hubzilla som tillåter en användare att ställa in behörigheter för grupper och individer som kanske inte ens har konton på samma hubb.

I vanliga programvaror på webben som Facebook, Twitter, Instagram med mera så måste de personer som någon vill dela information med ha kontot på samma server. Det gäller inte i Fediversum där det går att dela information med användare på alla möjliga instanser (servrar) inom Fediversum. Men användarens identitet är knuten till en bestämd instans.

Hubzilla har dock gått ett steg längre och även användarens identitet är oberoende av instansen som en användare är inloggad på. Hubzilla löser det med hjälp av Zot-protokollet. Hubzilla utvecklades från början som en klon av Friendica.

Läs mer om Fediversum.

En liten Hubzilla-ordlista:

Hubb

En Hubzillainstans som körs på en vanlig webbserver.

Gridd (Grid)

Nätverket av hubbar som utbyter information med varandra med hjälp av Zot-protokollet.

Kanal

Den grundläggande identiteten i gridden. En kanal kan representera en person, en blogg eller ett forum för att nämna några. Kanaler kan kommunicera med andra kanaler för att dela information. En användare kan ha flera kanaler

Klon

Kanaler kan ha kloner kopplade till separata och i övrigt orelaterade konton på oberoende hubbar. Kommunikation som delas med en kanal synkroniseras mellan kanalklonerna, vilket gör att en kanal kan skicka och ta emot meddelanden och komma åt delat innehåll från flera hubbar. Detta ger motståndskraft mot nätverks- och maskinvarufel, vilket kan vara ett betydande problem för webbservrar med egen värd eller begränsade resurser. Med hjälp av en klon kan en kanal från en hubb till en annan. All data och alla anslutningar och kopplingar följer med.

Nomadidentitet

Möjligheten att autentisera och enkelt migrera en identitet över oberoende hubbar och webbdomäner. Nomadisk identitet ger verkligt ägande av en onlineidentitet, eftersom identiteterna för de kanaler som kontrolleras av ett konto på en hubb inte är knutna till själva hubben. En hubb är mer som en ”värd” för kanaler. Med Hubzilla har en person inte ett ”konto” på en server (instans) som ju är det vanliga. Istället har användaren en flyttbar identitet som går att ta med sig genom att använda kloner.

Zot

Det protokoll som används av Hubzilla för implementering av säker decentraliserad kommunikation och tjänster.

Zotprotokollet används också av programvaran Zap som utvecklats av den person, Mike MacGirvin, som också varit huvudutvecklare för Hubzilla. Zap är en enklare variant av Hubzilla och använder i huvudsak samma kod. Endast 2 privata instanser existerar.

I Sverige finns en privat Hubzillainstans som det inte går att skapa ett konto på. Det verkar överhuvudtaget svårt att hitta en Hubzillainstans att registrera sig på och det är också oklart vilka av dem som ingår i Fediversum, dvs använder sig av ActivityPub. Samtidigt verkar det vara mycket lättare att sätta upp en Hubzilla-server då det ska fungera med vilket vanligt webbhotell som helst.

Mer om Fediversum.

Statistik: