Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Bryggor för kommunikation gör Fediversum större

Det finns flera olika protokoll som används av sociala medier. Flera av dem är dessutom decentraliserade och federerade. Det viktigaste protokollet är ActivityPub men det finns också andra som Diaspora, Salmon, XMPP, OStatus, OpenID, Zot, pump.io, AT Protocol (BlueSky), Nostr, SolidPod, Mattermost, SolidHub, ForgeFed, Zot och LitePub. LitePub är en delmängd av AcitivityPub.

Det finns många programvaror för Fediversum som stöder flera protokoll som exempelvis Diaspora (ActivityPub, Diaspora, Salmon), Friendica (ActivityPub, Diaspora, OStatus, OpenID, DFRN), GNU Social (ActivityPub, Diaspora, OStatus, OpenID), Hubzilla (ActivityPub, Diaspora, OStatus, Zot, Zot6), Minds (OpenSSL, RabbitMQ), Pleroma (ActivityPub, OStatus, Gopher, LitePub), Retroshare (OpenSSL, DHT, GPG), Libervia (XMPP, ActivityPub), Cuculus (ActivityPub, AT Protocol), Secure Scuttlebut (Secret Handshake, Scuttlebutt) och Socialhome (Diaspora, ActivityPub).

Jag definierar bara de som använder protokollet ActivityPub som delar av Fediversum, men det finns programvaror som är till för att kommunicera mellan olika protokoll. Dessa programvaror kallas bryggor och det finns bryggor mellan ActivityPub och flera andra protokoll som LitePub, Mattermost, SolidPod, SolidHub, XMPP och Nostr. Dessutom finns det programvaror som fungerar som bryggor mellan RSS och ActivityPub.

Det finns också en brygga som är till för att öka möjligheterna till federation för små instanser inom Fediversum, Activity-Relay. Genom att använda en instans/server med Activity-Relay kan små instanser får fler kopplingar till Fediversum.

Läs mer om Fediversum.

För flera av bryggprogramvarorna finns det bara 1 instans, medan andra har flera instanser.

Genom bryggorna kan andra programvaror bli synliga i Fediversum och vissa fall blir konton i Fediversum också synliga på den andra programvaran. Exempelvis gäller det för Bluesky och Nostr. För RSS-bryggorna gäller att det är envägskommunikation. De blir synliga i Fediversum. Fediverser är ett sätt att koppla ett redditkonto till ett Lemmy-konto. Det fungerar som en spegel av Redditkonto på en Lemmyserver som konfigurerats för ändamålet.

Mer om Fediversum

Statistik: