Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Diaspora – federerat innan Fediversum fanns

Diaspora är en programvara för ett socialt nätverk som kan sägas utgör ett alternativ till Facebook. Det har funnits lika länge som Facebook men konstruerades från start till att inte kunna kontrolleras av ett storföretag. Programmet som är fri och öppen programvara använder ett eget protokoll som heter samma sak som programvaran.

Olika servrar som kallas ”pods” vilket motsvarar Fediversums instanser kommunicerar med varandra och användare kan kommunicera med varandra oberoende av vilken pod de är användare på. Det fungerar med andra ord likadant som ActivityPub.

Det finns också flera andra olika programvaror som kan kommunicera genom diaspora-protokollet. Sådana programvaror är Friendica, Hubzilla, GNU social och Socialhome. Diaspora kan också kommunicera med Tumblr och WordPress genom att automatiskt posta inlägg där.

Läs mer om Fediversum.

Diaspora ses ibland som en del av Fediversum men oftast inte. Det finns cirka 80 diasporaservrar med nöstan 600 000 registrerade användare. Hälften av dem finns på en server (pod) som har lagts ner. Ytterligare 150 000 finns på ytterligare två servrar. De finns kvar och detsamma gäller de övriga stora servrarna. I Sverige finns dock ingen diasporaserver och så kommer det säkert att förbli.

Mer om Fediversum.