Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Socialhome – ett socialt nätverksprojekt

Socialhome beskrivs bäst som en federerad personlig profil med sociala nätverksfunktioner. Hanterar bilder, mikrobloggning, längre texter med mera. Har ett klart annorlunda användargränssnitt än andra programvaror i Fediversum.

Användare kan skapa innehåll med Markdown. Allt innehåll kan kopplas till användarprofilen och allt innehåll kommer att sammankopplas med kontakter i Fediversum. Kommunikation sker med hjälp av ActivityPub och Diasporaprotokollet.

Läs mer om Fediversum.

Det finns bara ett fåtal instanser av Socialhome i Fediversum och det är ännu att betrakta som en programvara i utveckling. Det är inte färdigt för användning i stor skala ännu.

Mer om Fediversum.

Statistik: