Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Andra mikrobloggar för små instanser

Antalet programvaror för mikrobloggar tycks nästan oändligt. Dels finns de stora programvarorna med tusentals instanser som Mastodon, Misskey, Pleroma och alla deras kloner, några större instanser med unik programvara för den aktuella instansen, mindre programvaror för mindre sammanhang som GoToSocial, GNU Social, Takahe samt några till jag beskriver kortfattat här. Dessutom finns det ett antal programvaror för enpersonsmikrobloggar.

Epicyon är en mikroblogg såväl som bloggprogramvara för Fediversum som är tänkt att användas för små servrar med några få användare. För gemenskaper, föreningar och andra små sammanhang. Det finns bara två instanser där Epicyon körs.

Snac är en liten och enkel server för ActivityPub med standardfunktioner för en mikroblogg men inget mer. Finns på ganska många instanser.

Det finns bara två instanser av Smithereen men de två har sammanlagt fler användare än Snacs många fler instanser. Det verkar var en rysk programvara som försöker efterlikna VK. Än så länge är det en programvara som bara finns i en testversion.

Gush finns bara på en enda server och i övrigt hittar jag ingen information. Det samma gäller Bovine.

Läs mer om Fediversum.

Mer om Fediversum.

Epicyon

Statistik: