Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nextcloud Social – fildelning och grupper

Nextcloud är en grupprogramvara men funktioner för chattar, meddelanden, videokonferenser, fildening med mera. Det är en kommersiell programvara med ett företag som ägare. Programmet kräver lokala klienter för att logga in på en central server på samma sätt som Skype, Zoom, Teams eller Googles motsvarande program. Men NextCloud har fler funktioner och är dessutom utbyggbart med ytterligare funktioner med hjälp av tillägg.

Ett av tilläggen, Nextcloud Social, möjliggör kommunikation via ActivityPub med andra instanser på Fediversum. På det sättet kan en server med NextCloud bli en egen instans i Fediversum. Någon sådan instans tyck dock inte existera i nuläget. En anledning tycks kunna vara att det inte fungerar riktigt bra. Annars är det ju tänkbart att NextCloud skulle kunna sälla sig till program som Hubzilla och Friendica som är tydliga alternativ till Facebook i Fediversum.

Det finns också tillägg som innebär integration i viss utsräckning med Mastodon, Discourse, Reddit, Diaspora och flera andra sociala medier liksom med fildelningssajter som Dropbox och kontorsprogramsviter.

Läs mer om Fediversum.

Mer om Fediversum.