Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Föreningarna som utvecklar Fediversum – Free Software Foundation

Free Software Foundation (FSF) är en US-amerikansk stiftelse som producerar och befrämjar användandet av fri programvara. Stiftelsen grundades 1985 av Richard Stallman och är främst förknippad med GNU-projektet (ett helt fritt, komplett operativsystem).

Från dess grundande fram till mitten av 1990-talet användes FSF:s fonder främst till att anställa utvecklare för att skriva fri programvara för GNU-projektet. Sedan mitten av 1990-talet har FSF:s anställda och frivilliga arbetat mestadels med juridiska och strukturella frågor för rörelsen.

Licenser

GNU General Public License (GPL) som FSF utformat är en vanlig licens för för och öppen programvara. FSF har också skapat GNU Lesser General Public License (LGPL), the GNU Free Documentation License (GFDL), and the GNU Affero General Public License (AGPL). Dessa licenser är vanliga för den fria och öppna programvara som utvecklas för och utgör huvuddelen av Fediversum. Och de är en del av GNU-projektet.

FSF innehar upphovsrätten till många delar av GNU-systemet, såsom GNU Compiler Collection. Som innehavare av dessa upphovsrätter har den behörighet att upprätthålla copyleft-kraven i de olika licenserna när upphovsrättsintrång inträffar.

GNU-projektet

En av FSF stora verksamheter är att de har har ansvaret för utvecklingen av programvarorna som ingår i GNU-projektet. Kärnan i GNU-projektet är GNU/Linux, ett fritt och öppet operativsystem. Från början ingick också ett grafiskt användargränssnitt, Gnome, i operativsystemsutvecklingen, men det drivs numera som ett eget projekt och inte längre är en del av GNU.

I GNU-projektet ingår en mängd programvaror som alla är fria och öppna. Det är programvaror, verktyg, kodbibliotek med mera inom alla möjliga tänkbara användningsområden.

GNU Social

En av de programvaror som ingår i GNU-projektet utgör också en del av Fediversum då det kan kommunicera med hjälp av ActivityPub är GNU Social. Det är den enda programvara som ingår i GNU-projektet och som kan sägas vara en del av Fediversum.

Övrigt

Förutom GNU-projektet driver FSF också aktivistnätverket LibrePlanet och Free Software Directory, liksom flera olika kampanjer för fri och öppen programvara liksom för ett fritt och öppet internet.

Läs mer:

Kommentarer är stängda.