Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Media”

Vad gör ni när trolleritricken inte fungerar längre?

Att gå tillbaka till nyliberalismens ruinhög när man har hälsat på i radikalhögerns luftslott verkar bli svårt för Tories. 

Under söndagsnatten bestämde sig Liz Truss för en helomvändning. Hon tog tillbaka den del av minibudgeten som blivit mest omstridd. Skattesänkningar på över 500 miljarder kronor för de rikaste gjorde inte bara att lite fler muttrade ”Fuck the Tories” på pubar runtom i kris-England, utan den fria marknad som Tories älskar verkar dessutom inte längre älska dem tillbaka.

Valutan kollapsade och IMF vädjade att de skulle tänka till en extra gång. Det gjorde Truss, och skrev We get it” på Twitter. Finansminister Kwasi Kwarteng menade att hysterin stulit fokus från hur bra resten av budgeten varit.

Kanske lika bra som duons självförtroende?

Situationen är extrem, men många etablerade högerpartier har i takt med skenande ojämlikhet sett sina ekonomiska dogmer dömas ut. Det har ofta lett till en desperat populism och en radikaliserad konservatism, som bland andra Natascha Strobl beskrivit. Etablerade partier testar högerradikalt språkbruk och märker hur väl det fungerar i sociala medier, de anammar högerradikala partiers förhållande till medier och vetenskap, de bygger hela partistrukturer kring en stark ledare och presenterar en enkel och felaktig lösning: minskad migration. Få har varit lika framgångsrika det som Truss företrädare Boris Johnson.

Där väntar man fortfarande på upprättelse, och Boris fick slut på retoriska och mediala trolleritricks 

Boris kunde ta allt möjligt missnöje och förvandla det till en folkomröstning om EU, invandring och brittisk sentimentalitet. Den traditionella falangen inom partiet slog knut på sig själv för att försöka genomföra brexit på något vettigt sätt, sen kom Boris tillbaka med radikalhögerns burdusa charm och vann ett val på att lova att rusta upp norra Englands gamla industriella hjärtland.

Där väntar man fortfarande på upprättelse, och Boris fick slut på retoriska och mediala trolleritricks. När han festade till under en omänskligt strikt lockdown, där folk till exempel inte fick hälsa på döende minderåriga släktingar på sjukhus, såg man plötsligt att kejsaren var naken, att han var en snobb som ljög mycket.

Men att gå tillbaka till nyliberalismens ruinhög när man har hälsat på i radikalhögerns luftslott verkar bli svårt för Tories. Som en fars av historiens Thatcher upprepar Truss och Kwarteng att välståndet för de rikaste kommer att trickla ner automatiskt och gynna alla, att den röda tejpen (demokratisk reglering av företag) ska bort, och att de vill sänka skatten för att hårt arbetande britter ska få behålla mer pengar i plånboken.

Men marknadsliberalismens gamla repliker går inte hem hos dem som kommit att kallas verklighetens folk, och de verkar inte längre gå hem hos finansiella institut eller den brittiska centralbanken. Utan den rasistiska populismens låtsaslösningar, eller att i folklig anda tillåta sig själv lite keynesianska vallöften som man sedan glömmer bort, har dagens höger inte så mycket att erbjuda.

Kanske borde även svenska partier som krokat arm med högerradikala i hopp om att få till ett liberalt maktskifte oroas över att det verkar svårt att backa tillbaka när man korsat de röda linjerna. Få röstar höger för att få mer av den extrema versionen av liberal finanspolitik som står handfallen inför många av samtidens kriser. Högerpopulister kanske imploderar förr eller senare, och då står man kvar med deras problemformuleringar och övertramp och samma kassa ekonomi som fick folk att rösta på radikalhögern från början.

Inlägget Vad gör ni när trolleritricken inte fungerar längre? dök först upp på Dagens Arena.

Osmakligt av Expressen att rekrytera Hanif Bali

Den unga arga kvinnan i tidningsspalterna har kanske spelat ut sin roll. Nu är det de arga högertrollen som får göra hundgörat. 

I ett av de senaste avsnitten av “En varg söker sin pod” diskuterar författaren Caroline Ringskog Ferrada-Noli och serietecknaren Liv Strömquist fenomenet unga, kaxiga tjejer på kultursidor. Deras “tes” är att oerfarna tjejer sätts på en viss typ av jobb där de främst får skriva flippade texter vars syfte är att skapa starka reaktioner, vilket enligt poddmakarna är lite av ett hundgöra.

De nyanserade och mer “värdiga” reportagen sätts ofta på de rutinerade skribenterna, dels för att de gärna slipper använda de unga tjejernas höga tonläge, men också för att de ofta inte behärskar det. Det finns en trotsig eld i den unga kvinnan som ofta släcks med tiden och enligt Caroline och Liv är redaktörer ofta snabba med att kapitalisera på denna eld. 

Jag ser dollartecknena rulla framför ögonen på Dahlberg 

Jag kände mig träffad av deras prata eftersom min väg in i journalistiken till stor del byggt på att skriva opinionstexter, ofta personliga sådana, inte sällan kaxiga och raljerande. För mig har detta inte känts som ett hundgöra utan något jag gör för att jag tycker det är kul och meningsfullt. Men de äldre podd-kvinnorna som levt i medieklimatet flera decennier längre än jag fick mig till viss del att ifrågasätta detta.

Kanske är det så att jag tycker det är kul och meningsfullt för att jag uppmuntras skriva just sådana texter? För att det är de som blir mest lästa och omtalade? 

Oavsett kom jag att tänka på den kaxiga tjejen på kultursidan när jag såg att Expressen rekryterat den före detta M-ledamoten Hanif Bali som kolumnist. Varannan vecka ska han skriva kolumner på tidningens ledarsida, och i en intervju säger han att han vill skriva om ämnen där “politiken i dag styrs blint av ideologi och inte av fakta”.

Som exempel ger han politik på områden som narkotika, energi och migration. Anna Dahlberg, som är politisk redaktör på tidningen, kallar i samma intervju Bali för “en av vår tids mest spännande röster” och säger att hon är nöjd med värvningen. Exakt vad med Balis misogyna röst det är som gör den så spännande utvecklar hon inte. Men min gissning är att det handlar om de hutlösa mängder klick hon hoppas texterna ska generera. 

Jag ser dollartecknena rulla framför ögonen på Dahlberg och jag blir lite äcklad. Det är som att värvningen i sig osar av den ideologiskt tomma politik Bali själv förespråkar: Beslut tagna utifrån fakta (Balis texter kommer sälja). Beslut fattade utan ideologisk grund (Expressen beskriver sig själva som en liberal tidning men har nu valt att rekrytera en man som byggt sitt namn på vulgär retorik och som organiserat en armé av högertroll som bedriver häxjakt på muslimer). 

Bali är rimligtvis medveten om att han, likt den unga arga tjejen, blir utnyttjad av redaktionen. Att han aldrig skulle bli rekryterad av Expressen för att skriva nyanserade reportage, det finns betydligt mer kompetenta personer för den typen av texter. De vill ha hans ociviliserade gapande, hans trotsiga, osläckbara eld.

Det gör inte att jag tycker synd om honom. Men det gör att jag undrar om Caroline och Liv inte var lite sena på bollen i sin spaning om arga tjejer ändå. Bali-värvningen pekar på att vi eventuellt spelat ut vår roll och att det är de manliga högerstollarna som får ta över hundgörat. 

Inlägget Osmakligt av Expressen att rekrytera Hanif Bali dök först upp på Dagens Arena.

Rätt till asyl är grundläggande oavsett statsminister

Rätten till asyl är en av EU:s  grundläggande rättigheter oavsett vem som är svensk statsminister. Min uppmaning till Magdalena Andersson – att samla EU:s medlemsstater kring ett humant och gemensamt asylsystem – gäller också Ulf Kristersson. Det skriver Rickard Olseke, expert i migrations- och asylfrågor. 

Den 1 januari övertar Sverige ordförandeskapet för EU:s ministerråd och kommer då att leda de fortsatta förhandlingarna om EU:s migrations- och asylpakt. Enligt en överenskommelse mellan rådet och Europaparlamentet ska lagförslagen i pakten antas innan nästa parlamentsval som hålls i juni 2024.

Ett första steg inför EU-ordförandeskapet är att Sverige ansluter sig till solidaritetsmekanismen.

 

En majoritet av medlemsstaterna har enats om en ny ”frivillig solidaritetsmekanism” som en del i en så kallad ”gradvis” förhandlingsansats. Sverige står utanför. Mekanismen är tillfällig och omfattar såväl omfördelning av asylsökande som finansiellt och operationellt stöd. Den ska ge lärdomar som ”kommer att beaktas i de pågående förhandlingarna” om en permanent solidaritetsmekanism. 

I årets tal om tillståndet i unionen slog EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fast att EU:s ”åtgärder gentemot de ukrainska flyktingarna får inte bli ett undantag. De kan bli en modell för framtiden”. von der Leyen betonade att hon vill ”ha ett EU där alla medlemsländer tar ansvar för våra gemensamma utmaningar. Och jag vill ha ett EU som visar solidaritet med alla medlemsländer”.

Hur uppnås en solidarisk och rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna? Tidigare har fokus varit på att omfördela asylsökande, även om kommissionens förslag till en förordning för asyl- och migrationshantering som ska ersätta Dublinförordningen introducerar ”återvändandesponsring” som ett alternativt solidaritetsåtagande. Vad kan vi lära av den ukrainska flyktingsituationen?

EU:s massflyktsdirektiv som aktiverades den 4 mars efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina ska ”främja en balans” mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot människor på flykt. Trots detta är utgångspunkten att det inte behövs någon organiserad omfördelning i stället utlovas finansiell och operativ hjälp till medlemsstaterna. Ukrainska skyddssökande får röra sig fritt inom EU och själva välja i vilken medlemsstat de vill få tillfälligt skydd. 

Ett större inslag av finansiell solidaritet – det vill säga att en högre andel av kostnaderna för mottagandet finansieras genom EU-budgeten – skulle underlätta förhandlingarna om asylpakten. Solidaritets- och ansvarsfördelningsregler som bygger på de asylsökandes egen agens kombinerat med stöd till länder med högt asylmottagande är i linje med FN:s globala flyktingramverk. EU-kommissionär Ylva Johansson bör därför se över lagförslagen i pakten för att ta till vara lärdomarna från både hanteringen av Ukrainasituationen och den tillfälliga solidaritetsmekanismen för asylsökande.

Som forskarna Bernd Parusel och Valeriia Varfolomieieva skriver i en ny rapport finns det ”tid att omvärdera vissa av de föreslagna rättsakterna mot bakgrund av erfarenheterna från den ukrainska flyktingsituationen. Om detta skulle ske kan de tragiska händelserna i Ukraina hjälpa EU att göra framsteg på ett politikområde som under många år har kännetecknats av misstro mellan medlemsstaterna, politisk kortsiktighet och policyfragmentering”.

Min uppmaning till Magdalena Andersson att samla EU:s medlemsstater kring ett humant och krissäkert gemensamt asylsystem gäller också Ulf Kristersson – rätten till asyl är en av unionens grundläggande rättigheter oavsett vem som är svensk statsminister. Ett första steg inför EU-ordförandeskapet är att Sverige ansluter sig till solidaritetsmekanismen. 

Med Ursula von der Leyens uppfordrande ord: ”Jag vill ha ett EU som hanterar migration med värdighet och respekt”. Även kommissionen kan bidra till detta genom att dra tillbaka sitt förslag om ”instrumentalisering av migranter”. Avslutningsvis riktade hon en vädjan till medlemsstaterna och Europaparlamentet: ”Nu behöver vi bara den politiska viljan”. 

Rickard OlsekeExpert i migrations- och asylfrågor

Inlägget Rätt till asyl är grundläggande oavsett statsminister dök först upp på Dagens Arena.

Höga polischefer i galauniformer framträder men har inga lösningar

Nu har det 49:e och 50:e offren för dödsskjutningarna utsetts. Hittills i år, 50 dödsskjutningar, ett ännu större antal skadeskjutningar och ett okänt antal skjutningar utan skador eller ens kända måltavlor. Därtill kommer antalet sprängningar snart att närma sig ett hundratal.

Utrotade arter på mänsklig hud för ökad miljömedvetenhet

I en ny kampanj uppmanas människor att göra tatueringar som visar utrotade arter – i syfte att påminna oss själva och vår omgivning om vår påverkan på världens hav och djurliv. – De sprider inte bara budskapet för en dag, vecka eller månad. De varar en livstid, säger Paul Watson på miljöorganisationen Sea shepherd. ”Vi använder det mest […]

The post Utrotade arter på mänsklig hud för ökad miljömedvetenhet appeared first on Syre.

Havet runt gasläckor spärras av – ”ovanligt”

Kustbevakningen har spärrat av området i Östersjön runt Nord Stream-läckorna. Beslutet innebär bland annat att det är förbjudet att dyka och röra sig i området med fartyg och undervattensfarkoster. Åklagarmyndigheten, som fattade beslutet, motiverar avspärrningen runt de två läckorna i svensk ekonomisk zon med att det ska gå att genomföra en brottsplatsundersökning. ”Utredningen fortsätter, vi […]

The post Havet runt gasläckor spärras av – ”ovanligt” appeared first on Syre.

Skyllde twitterhets mot romer på gästerna, friadesEn man som åtalats för att ha hetsat mot romer på sitt twitterkonto har friats från åtal om hets mot folkgrupp eftersom det inte går att utesluta att det var besökare hemma hos honom som skrivit på hans twitter. Andemeningen i de två aktuella inläggen var att romer skulle slås ihjäl.

Tingsrätten fäste vikt vid att den tilltalade på ett ovanligt tydligt och detaljrikt sätt beskrivit ett händelseförlopp med två gäster som förklaring till det som har skrivits. Det finns omständigheter som talar för att det är den tilltalade som själv använt sitt eget Twitterkonto men, det går inte att bortse ifrån hans invändning.

I likhet med tingsrätten anser hovrätten att vad den tilltalade berättat inte är så verklighetsfrämmande att det går att bortse från. Den friande domen fastställs.

Hovrätten för Nedre Norrland 518-22

Källa: NJ nyheter Ulf Widlund

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS

Preventivt fokus under antivåldsveckan i Järva

Antivåldsveckan i Stockholms stads regi invigdes i dag måndag. Under de närmaste dagarna arrangeras aktiviteter och samtal i stadsdelsförvaltningarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista, med fokus på förebyggande arbete. För femte året arrangeras Antivåldsveckan av Stockholms stad och i år genomförs den gemensamt av stadsdelsförvaltningarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Temaveckan invigdes i dag måndag och pågår ända fram till söndag, […]

The post Preventivt fokus under antivåldsveckan i Järva appeared first on Syre.

Generated by Feedzy