Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Immers Space

Immers är en programvara med ActivityPub och ett eget protokoll vid namn immers som ger möjlighet att utforska en virtuell verklighet som kallas Immers Space). Ett konto på en instans med Immers Space möjliggör inloggning på alla sajter som har Immers Space installerat. De olika sajterna kan samverka med varandra. Immers Space stöder inloggning med OAuth,

Den här typen av simulerad virtuell verklighet kallas även datorsimulerad verklighet eller immersive multimedia. Det är datateknik som simulerar verkliga eller inbillade miljöer och vår närvaro och interaktion i dem. Det kallas också WebXR.

Det går att skapa spel, virtuella kontor, möteslokaler, möten, konferenser, mässor och mycket mer.

Läs mer om Fediversum.

Det finns flera instanser med Immers som kan kommunicera med varandra. Om de kan kommunicera med andra Fediversum-instanser är oklart.

Mer om Fediversum

Statistik: