Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inventaire – en annan ersättare för Goodreads

Inventaire.io är en fri och öppen programvara som är installerad på en server för att lista böcker och underlätta delning mellan människor. Ett slags distribuerat samhällsbibliotek som i grunden är byggt med Wikidata som bas. Det kan precis som Bookwyrm fungera som en ersättare för Goodreads,

Inventaire består av två distinkta delar:

Den första delen är programvaran som låter vem som helst lista sina böcker genom att skanna streckkoden eller lägga in böckerna på annat sätt. Boken och den personliga katalogen kan sen göras synlig för vänner, grupper eller till och med offentligt,. För varje bok går det också att ange om den är till salu, till utlåning eller bortskänkning.

Den andra delen är den offentliga, bibliografiska databasen om författare, verk, förlag etc. som kan förbättras av alla användare, som i en wiki. Denna bibliografiska databas gör det möjligt att länka inventarierna till en enorm graf av bibliografiska data, vars möjligheter vi bara har skrapat på ytan.

Inventaire utvecklas och ägs av en förening som heter Association Inventaire.

Läs mer om Fediversum.

Inventaire är ingen federerad programvara i sig själv utan består av en enda webbsajt eller server. Men sajten stöder ActivityPub och därför är den också en del av Fediversum utan att vara distribuerad på en mängd servrar. Det finns därför bara en instans. Det finns även andra programvaror som fungerar på samma sätt som exempelvis micro.blog.