Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Discourse – ytterligare en forumprogramvara

Discourse är en öppen och fri forumprogramvara som lanserades 2014. Det är ett alternativ till olika forumprogramvaror som NodeBB, Lemmy, Kbin och andra. Den utvecklas av ett företag som heter Civilized Discourse Construction Kit Inc. Företaget hostar Discourseinstanser och erbjuder service för de som använder programvaran.

Det finns en mängd olika tillägg till Discourse såsom stöd för mejalhantering, stöd för ActivityPub, stöd för BB-kod och integration med flera olika chattprogram och grupprogram som Slack, Telegram, Discord, Mattermost, Matrix, GoogleChat, Microsoft Teams, Zoom med flera. Dessutom har det egna inbyggda chattfunktioner och det finns en mängd andra tillägg.

Stödet för ActivityPub är ännu begränsat och kommentarer från andra instanser i Fediversum syns inte på Discourseinstansen och kommentarer på Discourseinstansen syns inte på andra Fediversum-instanser. För att en Discourseserver ska synas som en instans i Fediversum krävs att tillägget för ActivityPub installeras och aktiveras.

En Discourseserver som fungerar som en instans i Fediversum är SocialHub som handlar om utvecklingen av programvaror för Fediversum. Instansens olika grupper och personer går att följa med hjälp från ett Mastodonkonto men det verkar inte gå att följa från ett Lemmykonto även om den senaste versionen av Lemmy ska innehålla stöd för det. Om det fungerar den andra vägen, att en grupp eller en person på Lemmy går att följa i Discourse har jag inte haft någon möjlighet att kolla.

Det finns idag ingen statistik över antalet Discourseinstanser i Fediversum då det verkar som om de statistiksajter som finns inte hänger med i Fediversums utvecklingstakt.

Läs mer om Fediversum

I Sverige finns ingen känd Discourseserver som är en instans i Fediversum. Det finns en sverker som är vänster, forum.alltatalla.se, men den är uppenbarligen en stängd server och förmodligen bara för medlemmar. Discourse finns installerat på 14 000 webbsajter med totalt 14 miljoner användare. Om alla skulle anslutas till Fediversum skulle det innebära en fördubbling av antalet aktiva användare om användarna på Flipboard inte räknas.

Mer om Fediversum.