Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

PieFed – ytterligare ett alternativ till Flashback

PieFed är en länkaggregator, ett diskussionsforum samt ett nav för social interaktion och information för fediversum. Det liknar Lemmy och Kbin. PieFed har gemenskaper på samma sätt som Lemmy men de delas också in i mindre enheter som kallas ämnen och ämnen kan för sin delas in delämnen. På många sätt liknar det därvidlag traditionella forumprogramvaror mer.

Läs mer om Fediversum.

Än så länge finns det bara en aktiv instans med PieFed i Fediversum som dessutom är att betrakta som en testinstans. PieFed är mindre resurskrävande än både Lemmy och Kbin vilket gör att det möjliggör mindre servrar.

Mer om Fediversum

Statistik: