Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Största alternativsajterna i november

De största alternativsajterna i november är i stort sett samma som tidigare. Nästan alla sajter har minskat antalet besök sen oktober. Svenssons Nyheter lite mer än de andra vilket beror på att de kriminella slutat mörda varandra på löpande band. Våldet mellan de kriminella nätverken och gängen har minskat rejält under november vilket påverkat Svensson-bloggen som ju främst publicerar nyheter om brottslighet.

De största alternativa (vänster)-sajterna i november, tusentals besök

 1. ETC, 706,0
 2. Dagens Arena, 115,9
 3. Svenssons Nyheter, 87,2
 4. Flamman, 74,7
 5. Arbetaren, 64,4
 6. Parabol, 41,6
 7. Tobias Hübinette, 25,2
 8. Internationalen, 21,8
 9. Aktuellt i Politiken, 19,1
 10. Magasinet Konkret, 17,8
 11. Aktuellt Fokus, 16,8
 12. Marxistarkivet, 18,6
 13. Mediakollen, 14,4
 14. Opulens, 13,6
 15. Clarté, 8,2
 16. Allt åt alla, 8,2
 17. Tidningen Brand, 8,0
 18. Offensiv, 7,9
 19. Katalys, 7,2
 20. Gunnar Wall, 6,1

Data kommer från Similarweb vilket gör att de troligen inte alltid stämmer med statistik från Google Analytics eller Jetpack (WordPress egen).

Vänstertidningarna

Vänstertidningar är papperstidningar som kommer ut varje vecka. De har förstås också webbsajter och de kommer i framtiden att få en större betydelser för dem. Några kommer troligen också att övergå till att i huvudsak vara nättidningar. De tidningar det handlar om är ETC, Flamman, Arbetaren, Internationalen, Aktuellt i Politiken och Offensiv. Antalet besök till Offensiv innehåller också antalet besök till organisationen Socialistiskt Alternativ.

ETC är en mycket större sajt än de övriga och innehåller både Dagens ETC och Nyhetsmagasinet ETC. Sajten har 50% direktbesök, drygt 30% av besöken via sökningar, nästan 15% via sociala medier och under 5% från länkar. Länkarna är främst från Bluesky och Flashback vilket betyder att egemntligen handlar om sociala medier.

Sökningar och direktbesök var också viktigast för alla de övriga tidningarna under november. Flamman hade cirka 45% direktbesök och drygt 20% besök från sökningar, Arbetaren nästan 40% från sökningar och nästan 40% direktbesök, Internationalen nästan 60% från sökningar och drygt 40% direktbesök, Offensiv drygt 50% från sökningar och nästan 40% direktbesök. Aktuellt i Politiken cirka 55% via sökningar och cirka 20% direktbesök.

När det gäller sociala medier stod de för 25% av antalet besök till Arbetaren och nästan 20% för Flamman och Aktuellt i Politiken. Länkar stod för cirka 15% av besöken till Flamman och drygt 5% av antalet besök till Aktuellt i Politiken och Offensiv. Länkarna till Flamman var främst från Blueskye vilket är ett socialt medium.

Nättidningar

Nättidningar är bland annat Svenssons Nyheter, Dagens Arena, Parabol, Magasinet Konkret, Aktuellt Fokus, Veckans Nyheter och Tidningen Svärm (Allt åt alla). För dessa sajter har jag data från alla. Störst är Dagens Arena följt av Svenssons Nyheter (som består av flera delar, Svensson, Njord, Noatun, De 15 familjerna, Anarres och Urras samt en samlingssida).

Cirka 70% av besöken till Dagens Arena och nästan 80% av besöken till Svensson Nyheter under november var från sökningar. Cirka 20% av antalet besök till Dagens Arena kom från sociala medier medan 10% var direktbesökare. För Svenssons Nyheter var 15% av besöken direktbesök och 5% via länkar från andra sajter (då det främst rör sig om flashback handlar det dock egentligen om sociala medier).

Aktuellt Fokus fick 45% av besöken från sociala medier, cirka 15% från sökningar och cirka 30% direkt. Magasinet Konkret hade 55% direktbesök, drygt 25% från sociala medier, cirka 10% från sökningar och över 5% från länkar (främst från systersajten Opulens). Parabol hade cirka 70% direktbesök, nästan 25% från sociala medier och drygt 5% från sökningar.

Sajten Allt åt alla som inkluderar Tidningen Svärm och ett antal poddar fick över 80% av sina besök genom sökningar och drygt 5% via länkar (det var från Bluesky så också det handlar egentligen om sociala medier). Veckans Nyheter fick i stort sett alla sina besökare från sökningar på nätet.

Bloggar

Bloggar är Tobias Hübinette, Gunnar Wall, Jens Holm, Pepprat Rödgrönt med flera. De flesta har så få besök att jag inte har någon data från Similarweb. Den i särklass största bloggen är Tobias Hübinette.

För de andra bloggarna har jag bara antingen inga data eller bara vissa data. Vissa data har jag för Gunnar Wall och Pepprat Rödgrönt. Pepprat Rödgrönt har enbart fått direktbesök medan Tobias Hübinette haft flest besök via sökningar men också en del via sociala medier och direkt.

Tidskrifter

Tidskrifter är tidningar som kommer ut mer sällan på papper. 4-12 gånger per år. Det är bland annat Tidningen Brand, Clarté, Opulens, Ordfront Magasin och Röda Rummet. För dessa tidskrifters webbsajter gäller att de har många besök när det kommit ett nytt nummer och få besök annars. Det betyder att data för olika månader kan variera kraftigt. Röda Rummet har dessutom en domän som också innefattar Socialistisk Politiks (SP) textarkiv och den lokala sajten för SP Göteborg.

Under november har jag tillgång till data för Opulens, Ordfront Magasin, Röda Rummet och Tidningen Brand. Opulens är den sajt som haft flest besök. Förutom att variera mycket mellan olika månader varierar antalet besök också mycket mellan olika dagar. Ordfront Magasin och Röda Rummet fick alla sina besök via sökningar, Opulens över 90% av sin besök från sökningar och resten i huvudsak från direktbesök. Brand fick sina besök från sociala medier, sökningar och genom direktbesök-

Övrigt

Marxistarkiv är en arkivsajt som publicerar politiska klassiker samt texter i aktuella politiska frågor. Vänsterdebatt är en debattsajt för interndebatt i Vänsterpartiet. Spejset är en Mastodoninstans, dvs en social mediesajt. Mediekollen och Nyhetskartan är länksamlingar till alternativmedier. Katalys är en tankesmedja.

Mediakollen är en ny sajt och har precis som andra nya sajter haft många besök i början. Besöksantalet är dock enormt ojämnt. Vissa dagar nästan inget, andra dagar jättemånga. På samma sätt är det med Marxistarkiv. För Nyhetskartan gäller att antalet besök är lågt men stabilt. Det låga antalet besök gör att jag inte har tillgång till data från Similarweb. Både Nyhetskartan och Mediakollen är till för att besökarna snabbt ska gå vidare till en nyhetssajt.

Marxistarkiv fick mer än 50% av besöken från sökningar på nätet och resten direkt. Nyhetskartan fick besök via länkar, direkt och via sökningar. Spejset enbart direktbesök medan Mediakollen har haft mer än 90% av besöken som direktbesök. Vänsterdebatt fick drygt 60% direktbesök och nästan 40% av besöken från sociala medier. Katalys fick 80% av sina besök från sökningar medan 20% av direktbesök.

Kommentar

Olika statistiksajter kan ge olika resultat. Olika tidsperioder ger också olika resultat. Jag använder samma statistiktjänst varje gång så utvecklingen är jämförbar. För Magasinet Konkret finns det tecken på att de siffror jag presenterat är lägre än vad de verkligen har.

Jag har också uteslutit sajter som inte uttryckligen ser sig som vänster som en del antirasistiska sajter, feministiska sajter, kriminalpolitiska sajter och de flesta gröna sajter. Inte heller tar jag med stalinistiska sajter eller putin-kramande sajter då jag inte anser dem vara vänster. Socialdemokratiska sjater har jag med även om det är tveksamt om de kan kallas vänster i vissa fall. Inte heller har jag med fackliga sajter av olika slag eller fackföreningstidningar.

Läs mer:

2 kommentarer

Kommentarer är stängda, men trackbacks och pingbacks är öppna.