Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hur går det för vänstertidningarna utan presstöd

5 vänstertidningar hade presstöd. ETC, Flamman, Arbetaren, Internationalen och Offensiv. Presstödet avskaffades förra året och det har lett till en rad åtgärder från de olika tidningarna. Framförallt insamlingar.

ETC

2023 hade Dagens ETC AB cirka 20,8 miljoner i presstöd medan ETC Konsultation AB (ETC Nyhetsmagasin) hade nästan 3,8 miljoner. Dagens ETC hade 67 miljoner kronor i omsättning år 2022 och gick med en liten vinst. Presstödet stod alltså för cirka 30% av ETC:s omsättning. ETC Konsultation AB hade en omsättning på nästan 9,6 miljoner och presstödet utgjorde cirka 40% av omsättningen. ETC är alltså klart beroende av presstöd.

Om ETC kommer att få del av det nya mediestödet är ännu oklart precis som det är för andra tidningar. För att överleva utan presstöd startade ETC en insamling med målet att samla in 10 miljoner. Den summan har de nästan lyckats samla in under tidigare år. Det kommer inte att räcka för att ersätta presstödet på totalt nästan 25 miljoner.

Men ETC har också en målsättning om 35 000 betalande prenumeranter. Idag har de 20 000 vilket är ganska kraftig ökning från tidigare. Troligtvis räcker inte heller det. Och de vill också ha fler delägare. Målsättningen är att få in 50 miljoner kronor på det sättet. Det kan gör att tidningen överlever några år till.

Men om ETC inte får en del pengar från det nya mediestödet innebär det därför sannolikt att det på sikt blir nedskärningar på tidningen. Även om de samlar in mer än vad de hade som mål, får in tillräckligt med nytt kapital och ökar prenumerantstocken. Det är dock den tidning som utan tevkan har bäst möjligheter att överleva.

Övriga tidningar

De andra vänstertidningarna hade betydligt lägre presstöd, Flamman (Tidningsföreningen Norrskensflamman) fick nästan 3,1 miljoner, Internationalen (Föreningen Internationalen) drygt 2,2 miljoner, Arbetaren (Arbetaren Tidnings AB) nästan 4 miljoner och Offensiv (Tidskriftsföreningen Offensiv) 2,4 miljoner. Av dessa tidningar kan förmodligen ingen överleva utan att få mediestöd.

Arbetaren

Arbetaren Tidnings AB omsatte 4,2 miljoner kronor och presstödet var alltså huvudinkomsten. Tidningen har gått med förlust i flera år. Om tidningen inte får nåt mediestöd är det svårt att se hur den ska kunna överleva i nuvarande skepnad. Även Arbetaren har bedrivit en insamling för tidningen. Den har gett några hundratusen och är allt annat än tillräcklig för att tidningen ska kunna överleva. Det gäller även om tidningen har en förhållandevis kapitalstark delägare i form av fackföreningen SAC.

När det gäller de övriga tidningarna så stod presstödet också i de fallen för huvuddelen av tidningarnas inkomster. Det finns dock inga tillgängliga omsättningssiffror då de inte ges ut av aktiebolag. En av tidningarna har dock redan kastat in handduken.

Internationalen

Det är Internationalen som förklarat sig själv i konkurs. Tidningen har övertagits av Föreningen Socialistisk Politik och slutat med pappersutgivning. Den kommer för närvarande ut som gratistidning på nätet och finansieras med insamlingar. Framöver ska dock delar av innehållet kräva prenumeration men kommer inte att ges ut på papper igen. Det blir alltså en rent digital tidning. En nättidning på samma sätt om Aktuellt Fokus, Magasinet Konkret, Parabol, Veckans Nyheter och Svenssons Nyheter. Och den kommer inte att få nåt mediestöd.

Offensiv

Även Offensiv har slutat med utgivning på papper varje vecka. Den är tänkt att komma på papper cirka 1 gång i månaden och i övrigt bara digitalt. Tidningen kommer med all sannolikhet inte att få nåt mediestöd.

Flamman

Slutligen har vi Flamman som i likhet med Arbetaren har fortsatt komma ut på papper. Flamman har ökat antalet prenumeranter och har samlat in mer än 300 000 kronor. Den summan räcker dock inte för att tidningen ska överleva och utan mediestöd är tidningens framtid mycket osäker. Kanske kommer tidningen att få en del mediestöd men det är nog ganska osäkert.

Läs mer:

PS. Det finns kanske de som anser att Proletären är en vänstertidning. Det anser inte jag och den finns därför inte med i denna artikel.

Kommentarer är stängda.