Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vänstertidningarnas finansiering

Vänstertidningar finns av flera olika slag. Tidningar som har haft presstöd är en typ. Det är ETC (Dagens ETC och ETC Nyhetsmagasin), Arbetaren, Flamman, Internationalen och Offensiv. Förutom presstödet har de finansierats med hjälp av prenumerationer och regelbundna insamlingar. Några av dem också genom medlemsavgifter i de föreningar som ger ut dem.

När nu mediestödet införs och presstödet tas bort innebär det att flera av dessa tidningar blir av med en stor del av eller hela det statliga stödet. Det kompenseras genom ökade ansträngningar för att få mer pengar genom insamlingar och vissa fall också genom att de ta in mer kapital. Några av dem, Internationalen och Offensiv, kommer att gå över till att bli nättidskrifter men fortsätta att finansieras genom medlemsavgifter, insamlingar och prenumerationer. Även för de övriga tre blir nätprenumerationer sannolikt viktigare.

Tidskrifter

Det finns ytterligare en grupp tidningar eller tidskrifter som främst finansieras med en kombination av prenumerationer, insamlingar och medlemsavgifter. Några av dem uppbär också stöd för kulturtidskrifter. Exempelvis gäller det Tidningen Brand, Ordfront Magasin, Klass, Opulens och Fronesis. Andra vänstertidningar av samma slag och med samma typ av finansiering är Clarté och Röda Rummet.

Dessa tidningar och tidskrifter berörs inte av de ändrade reglerna presstödet/mediestödet förutom Röda Rummet som normalt distribueras ihop med Internationalens pappersupplaga.

Nättidningar

Slutligen har vi en grupp vänstertidningar som enbart är nättidningar. De äldsta av dessa är Dagens Arena och Aktuellt Fokus. Några andra är Magasinet Svärm, Veckans Nyheter, Magasinet Konkret och Parabol. De finansieras vi insamlingar (Aktuellt Fokus, Dagens Arena och Parabol), genom medlemsavgifter (Magasinet Svärm) eller genom prenumerarioner (Magasinet Konkret).

Bloggar

Det finns också ett antal vänsterbloggar som kan sägas ha en viss tidningskaraktär eller i alla fall lika många läsare som många vänstertidningar och vänstertidskrifter. Några kanske snarare är att likna vid tidskrifter.

De främsta bland dessa är Svenssons Nyheter och Tobias Hübinette. Andra är Jens Holm, Pepprat Rödgrönt, Arbetarbloggen, Francesblogg, Gemensam, Landet till stan och Samuels bitar. Det finns även många fler men de uppdateras i de flesta fall inte lika ofta och några är extremt lokala eller specialinriktade.

Bloggarna finansieras i enstaka fall med insamlingar (Svensson) men i de flesta fall finansieras de av ägaren tillika skribenten. I vissa fall behövs ingen finansiering då de använder gratis webbpubliceringsplattformar som exempelvis wordpress.com.

Läs mer:

2 kommentarer

  1. […] Vänstertidningarnas finansieringAv Anders SvenssonVänstertidningar finns av flera olika slag. Tidningar som har haft presstöd är en typ. Det är ETC (Dagens ETC och ETC Nyhetsmagasin), Arbetaren, Flamman, Internationalen och Offensiv. Förutom presstödet har de finansierats med hjälp av prenumerationer och regelbundna insamlingar. Kommentarer stängda […]

Kommentarer är stängda, men trackbacks och pingbacks är öppna.