Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i “Tidskrifter”

De alternativa mediekoncernernas omsättning

De stora alternativa mediekoncernerna är LO Mediehus AB, ETC Media AB, Mediehuset Grön Press AB, Arenagruppen (Arena, Atlas), Federativ, AiP Media, Dagens Arbete och Ordfront Förlag. Några mindre är Socialistisk Politik

Nya vänstersajter och tidningar

På relativt kort tid har det startat flera nya vänstersajter och nättidningar. Bakom ett par av dem återfinns Kajsa Ekis Ekman som efter att hon fick sluta på ETC på grund av olika inställning i Ukrainafrågan och på Arbetaren efter en konflikt kring anställningen, stått för flera olika initiativ.

Tidningen Brand – äldsta vänstertidningen

Tidningen Brand är den äldsta alternativa vänstertidningen som finns i Sverige. Den började ges ut 1898. Idag är en anarkistisk tidskrift av och för den utomparlamentariska vänstern.

Opulens Förlag

Opulens Förlag AB ger ut kulturmagasinet Opulens som skriver så här om sig själva på sin hemsida: Dagstidningarnas kris har bland annat inneburit försvagade kultursidor.…

Vänsterns historiska tidskrifter och tidningar

Detta är en artikel om vänstertidningar som tillhört och stått nära andra vänsterpartier och vänstergrupper än Vänsterpartiet och dessa förgreningar. Det handlar till stor del om 1970-talets vänsterorganisationer som KFML(r)/KPML(r)/KP, SKP/KFML, RMF/KAF/SP, Förbundet Arbetarmakt, Förbundet Kommunist och en del andra organisationer.

Organisationer för tidskrifter och småtidningar

Den stora organisationen för tidskrifter och småtidningar är Sveriges Tidskrifter som har cirka 380 medlemmar. De alternativa tidningar och tidskrifter som är medlemmar i Sveriges Tidskrifter

Sveriges Tidskrifter – Tidskriftspriset 2022

Tidskriftspriset är ett pris som delas ut av organisationen Sveriges Tidskrifter på Tidskriftsgalan. Syftet är att verka för en hög kvalitet inom tidskriftsbranschen genom att premiera goda förebilder och nyskapande insatser.

Tidningen Brand – anarkismens tidning

Brand är en svensk anarkistisk tidning grundad 1898. Ursprungligen var Brand ett organ för Svenska Socialistiska Ungdomsförbundet (Ungsocialisterna), och bildade opinion

Förbundet allt åt alla – Radio åt alla

Förbundet Allt åt alla är en radikal vänsterorganisation med rötter i den autonoma rörelsen. Förbundet bildades 2009 med ambitionen att hitta nya vägar och sätt att bedriva en radikal politik

Socialistisk Politik – Internationalen

Socialistisk Politik är en ekosocialistisk organisation för aktivism och ideologiproduktion. Vi försöker samla alla socialistiska krafter som är vill kämpa för att vända högerutvecklingen och bana väg
ut ur kapitalismens återvändsgränd.