Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Tidningsföreningen Norrskensflamman – Flamman

Flamman är en oberoende socialistisk nyhetstidning, utgiven sedan 1906. Redaktionen ligger i Hökarängen, söder om Stockholm, men tidningen kommer ut i hela landet. En liten del av vårt nyhetsmaterial finns också gratis tillgängligt på www.flamman.se. Flamman driver också Flamman-podden.

Flamman ges ut av Tidningsföreningen Norrskensflamman u.p.a. Till medlem i föreningen antas enligt stadgan §4, moment 1, ”den som inbetalt insats, prenumererar på Flamman och kan förväntas bidra till föreningens ändamål”.

Historia

Tidningen startades av arbetarrörelsen i Malmberget 1906 under namnet Norrskensflamman, som partiorgan för Socialdemokraterna i Norrbotten. Redaktionen placerades i Luleå – man fick inte ge ut tidningar i alla städer i början av 1900-talet.

Vid partisplittringen 1917 blev tidningen organ för Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti, som senare blev Sveriges Kommunistiska Parti (SKP). Formellt sett ägdes tidningen av fristående tidningsföreningar eller kooperativa aktiebolag, men man räknade sig som partiorgan och de viktigaste besluten om tidningen fattades inom partiet.

Tidningen var länge den största arbetartidningen i Norrbotten. Först runt 1940 passerades man av Norrländska Socialdemokraten (NSD).

Norrskensflamman var i början en utpräglad lokaltidning, som drev ”Norrlandsfrågor” om att förstatliga järnmalmen, förädla skogen och bygga ut vattenkraften. Men man var också en av de tidningar på vänsterkanten som skrev mest om internationella frågor. Stödet för Sovjetunionen var stort.

Moskvatrogen

På 1960- och 1970-talet drev Norrskensflamman en Moskvalojal linje i strid med förnyarna kring C.-H. Hermansson i VPK-ledningen. Det fanns också andra frågor som orsakade oenigheten, som synen på arbetarklassen och förhållandet till Socialdemokraterna.

När de Moskvatrogna kommunisterna med Rolf Hagel i spetsen bröt sig ur VPK 1977 och bildade Arbetarpartiet Kommunisterna (APK), tillkännagav Norrskensflamman sitt stöd för APK, och blev organ för det nya partiet.

1987 flyttade tidningen från Luleå till Stockholm. 1987 beslutade Sovjetunionens kommunistiska partis centralkommitté att skänka en tryckpress som skulle levereras till Norrskensflammans tryckeri i Stockholm.

Oberoende socialistisk

1990 bröt tidningen med APK och tog den politiska beteckningen oberoende socialistisk. Tidningen står Vänsterpartiet nära och debatterar ofta frågor om partiets politik. År 1998 byte tidningen namn till Flamman.

Några av Norrskensflammans/Flammans chefredaktörer har varit riksdagsmannen Ivar Vennerström, SKP-ledarna Sven Linderot och Hilding Hagberg samt nuvarande partisekreteraren i Vänsterpartiet, Aron Etzler.

Upplagan var som störst under 1920-talet med runt 11 000 exemplar per dag. Under efterkrigstiden har upplagan varierat mellan 2 000 och 8 000 ex. Tidningen har under största delen av sin historia varit dagstidning, men sedan 1989 kommer den ut med ett nummer i veckan. År 2010 låg upplagan på 3 200 exemplar, vilket var en ökning med 60 procent sedan år 2000. Mellan 2011 och 2012 ökade Flamman sin upplaga med 700 exemplar från 2 700 till 3 400. Upplagan har sedan 2012 sjunkit. 2016 var Flammans upplagesiffra 3200.

2016 firade Flammans sitt 110-årsjubileum genom en fest på Medborgarhuset i Stockholm. Med anledning av jubileet släpptes filmen ”Det går bra för Sverige?” som gjordes tillsammans med produktionsbolaget Delta Studios. Dessutom gjorde serietecknaren Sara Granér en specialgjord jubileumsaffisch.

I september 2017 flyttade Flamman sin redaktion från Kungsgatan 84 på Kungsholmen till Pepparvägen 9 B i Hökarängen. Detta för att ha möjlighet till större lokaler och skapa möjligheter för att bygga en podd- och tv-studio. Under september-oktober 2017 samlade tidningen in 70 000 kr till studio-projektet genom så kallad crowdfunding från sina läsare och prenumeranter.

[wp_rss_retriever url=”http://flamman.se/wp/feed/?,http://feeds.feedburner.com/FlammansLedarsidaPodcast” items=”20″ excerpt=”50″ read_more=”true” credits=”true” new_window=”true” thumbnail=”100″ cache=”2 hours”]

Kommentarer är stängda.