Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ordfront och Ordfront Magasin

Ordfront är en förening som sedan starten 1969 har jobbat för demokrati och mänskliga rättigheter.

Föreningen startade i vreden över Vietnamkriget där Ordfronts syfte var att förlägga och trycka information som annars hade svårt att nå ut. Idag jobbar de på liknande sätt, och försöker ge röst åt de som får sina röster begränsade eller tystade.

Det här gör föreningen Ordfront:
  • Driver opinion, till exempel är de engagerade i frågor som säkra vägar in i EU, allas rätt till bostad, övervakning och personlig integritet samt rätten till yttrandefrihet.
  • Skriver parallellrapporter till olika FN-kommittéer där de granskar den svenska statens efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.
  • Bedriver folkbildning kring mänskliga rättigheter och demokrati genom kursverksamhet.
  • Initierar och driver projekt kopplade till att stärka och belysa de mänskliga rättigheterna.
  • Arrangerar seminarier och samtal om mänskliga rättighets- och demokratifrågor.

Som en del av föreningens arbete ger de ut Ordfront Magasin. Ordfront Förlag som publicerar böcker ägs dock inte av föreningen utan av Dag Hernried via Alfabeta Media AB.

[wp_rss_retriever url=”https://www.ordfront.se/feed/,https://ordfrontmagasin.se/feed/” items=”200″ excerpt=”50″ read_more=”true” credits=”true” new_window=”true” thumbnail=”100″ cache=”2 hours”]

Kommentarer är stängda.