Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Arenagruppen – Dagens Arena

Arenagruppen är en ideell förening som bedriver en radikal och progressiv idé- och opinionsbildning. De uppger att de ser med nyfikenhet på samtidens problem och framtidens möjligheter. Arenagruppen är partipolitiskt obunden.

Arenagruppen vill grundligt genomlysa olika samhällsproblem utifrån de grundläggande värderingarna om jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa, solidaritet, hållbarhet, internationalism, demokrati och frihet.

De hyser en stark tilltro till demokratins möjligheter. Demokratin är ett sätt att fatta beslut om våra gemensamma angelägenheter men också ett ideal. Hierarkiska och auktoritära idéer står i motsatsställning till deras syn på demokrati. Strukturer och värderingar som hindrar människors fria utveckling bör kritiseras.

Arenagruppen vill främja en samhällsdebatt präglad av bredd och mångfald. Vi strävar efter att olika röster ska komma till tals. Samtalet, dialogen och den ömsesidiga respekten är en grundval för en livskraftig demokrati.

Arenagruppen är partipolitiskt obunden och samarbetar med folkrörelser och medborgare för att stimulera en framtidsinriktad samhällsdebatt. Vi vill verka för för att så många som möjligt kan delta i samtalen om vår gemensamma framtid och ett debattklimat präglat av dialog och ömsesidig respekt.

Arenagruppen ger ut tidningen Dagens Arena, driver två bokförlag, Premiss förlag och Bokförlaget Atlas, tankesmedjan Arena Idé och den del andra verksamheter.

[wp_rss_retriever url=”https://www.dagensarena.se/feed/” items=”200″ excerpt=”50″ read_more=”true” credits=”true” new_window=”true” thumbnail=”100″ cache=”2 hours”]

Kommentarer är stängda.