Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Största alternativsajterna i december

De största alternativsajterna i november är i stort sett samma som tidigare. Men det har också visat sig att vi tidigare missat två vänstersajter med många besökare. Nämligen kampanjsajterna Skiftet och Mitt Skifte som drivs av Föreningen Skifte för Sverige. 

De största alternativa (vänster)-sajterna i december, tusentals besök

 1. ETC, 871,1
 2. Flamman, 101,2
 3. Dagens Arena, 100,3
 4. Skiftet, 83,5
 5. Svenssons Nyheter, 70,5
 6. Mitt Skifte, 64,3
 7. Arbetaren, 63,9
 8. Magasinet Konkret, 52,8
 9. Parabol, 34,8
 10. Aktuellt i Politiken, 30,2
 11. Tidningen Brand, 22,3
 12. Aktuellt Fokus, 18,3
 13. Tobias Hübinette, 17,2
 14. Opulens, 16,9
 15. Internationalen, 15,4
 16. Mediakollen, 13,3
 17. E-folket, 11,7
 18. Röda Rummet, 11,4
 19. Offensiv, 5,9

Data kommer från Similarweb vilket gör att de troligen inte alltid stämmer med statistik från Google Analytics eller Jetpack (WordPress egen).

Vänstertidningarna

Vänstertidningar är papperstidningar som kommer ut varje vecka. De har förstås också webbsajter och de kommer i framtiden att få en större betydelser för dem. Några kommer troligen också att övergå till att i huvudsak vara nättidningar. De tidningar det handlar om är ETC, Flamman, Arbetaren, Internationalen, Aktuellt i Politiken och Offensiv. Antalet besök till Offensiv innehåller också antalet besök till organisationen Socialistiskt Alternativ.

ETC

ETC är en mycket större sajt än de övriga och innehåller både Dagens ETC och Nyhetsmagasinet ETC. ETC-sajten drivs av ETC Utveckling AB som ägs av Johan Jenny Ehrenberg. Det är moderbolag till flera företag som bland annat ETC Kommunikation AB och ETC Kundtjänst AB. De olika papperstidningarna drivs av andra företag i en koncern med ETC Media AB som moderbolag. Bland annat av Dagens ETC AB. Det företaget ägs också av Johan Jenny Ehrenberg.

Styrelsen i ETC Media AB består av Johan Jenny Ehrenberg, Anna Helene Varvouzos och Gunilla Welin. I Dagens ETC som ger ut papperstidningen med samma namn sitter Johan Jenny Ehrenberg, Andreas Gustavsson, Signe Lidén och Tommy Rundqvist i styrelsen. Andreas Gustavsson är anavsrig utgivare och chefredaktör. Slutligen är Johan Jenny Ehrenberg enda ordinarie styrelseledamot i ETC Utveckling AB med Tommy Rundqvist som suppleant.

Övriga vänstertidningar

Flamman ägs och ges ut av Tidningsföreningen Norrskensflamman upa. Internationalen av föreningen Socialistisk Politik och Offensiv av föreningen Socialistiskt Alternativ. Socialistisk Politik ger också ut tidskriften Röda Rummet.

Några ledande personer i Socialistisk Politik är Håkan Blomqvist, Mark Comerford, Marco Espvall, Lars Henriksson, Agnes Callewaert, Linus Bohman, Alex Fuentes, Anders Karlsson och Magnus Johansson, Ansvarig utgivare för Internationalen är Håkan Blomqvist och chefredaktör är Marco Espvall.

Socialdemokraterna äger AIP Media Produktion AB som äger och ger ut Aktuellt i Politiken. Styrelsen i AIP Media Produktion AB består av Joakim Jonsson, Bo Axel Eric Sundström, Nina Margareta Andersson och Ellen Aguirre.

Slutligen har vi Arbetaren som ägs och ges ut av Arbetarens Tidnings AB som ägs av Federativs Förlagshus AB som i sin tur ägs av fackföreningen SAC. Annie Hellquist är chefredaktör. Styrelsen I Arbetarens Tidnings AB utgörs av Cim Ilma Chronos Avalyn Sävel, Martin Nilsson, Josefin Jalhed och Vendela Engström.

Nättidningar

Nättidningar är bland annat Svenssons Nyheter (zaramis.se), Dagens Arena, Parabol, Magasinet Konkret, Aktuellt Fokus, E-folket, Veckans Nyheter, Tidningen Svärm (Allt åt alla) och Alba. För dessa sajter har jag data från alla. Störst är Dagens Arena följt av Svenssons Nyheter (som består av flera delar, Svensson, Njord, Noatun, De 15 familjerna, Anarres och Urras samt en samlingssida).

Bolagsdrivna

Svenssons Nyheter ägs och ges ut av Zaramis Konsult AB som ägs av Anders Svensson med flera. Den tekniska skötseln handhas av Nyhetskartan Media AB som har samma ägare. Anders Svensson (undertecknad själv) är medlem i Socialistisk Politik, Vänsterpartiet och Kamratdataföreningen Konstellationen. Jag är också ende ordinarie styrelseledamot i bägge företagen med Simon Svensson som suppleant i det ena och Mattias Stålnacke i det andra. Zaramis Konsult äger även Nyhetskartan som också sköts av Nyhetskartan Media.

Dagens Arena ägs och ges ut av Politikens och Idéernas Arena i Stockholm AB som ägs av Lars Evert Roland Anell. Bolaget kallas allmänt för Arenagruppen och har flera dotterbolag. Styrelsen i moderbolaget består av Lars Evert Roland Anell, Sture Nordh, Maria Östberg Svanelind, Barbro Andersson, Peter Andersson, Tomas With, Frida Röhl och Isabélle Victoria Louise Ljungberg. Suppleanter är Helle Klein, Tomas Oskarsson, Anders Åhlin, Jonas Nygren och David Kloo.

Magasinet Konkret drivs och ägs av Opulens Förlag AB. Detta företag ägs av Clemens Altgård, Stefan Bergmark, Ulf Öhlén och Behrang Kianzad. Samma personer utgör också styrelsen. Stefan Bergmark är ansvarig utgivare och chefredaktör. Företaget ger också ut tidskriften Opulens.

Föreningsdrivna

Parabol Kulturförening ger ut och driver Parabol. De drivande bakom denna förening är Kajsa Ekis Ekman, Jesper Nilsson och Emma Hager. Kajsa Ekis Ekman är ansvarig utgivare. De ligger också bakom Arbetarbloggen. Aktuellt Fokus drivs också av en förening. Några av de som ligger bakom denna förening är Kim Fredriksson, Emil Tholander och Nicklas Andersson.

Föreningsdrivna är också Magasinet Svärm som drivs av föreningen Allt åt alla och Tidskriften Alba som drivs av föreningen Tidskriften Alba. Bakom den sistnämnda föreningen står Christer Wigerfelt och Siri Reuterstrand. Även Veckans Nyheter drivs av en förening, Veckans Nyheter tidningsförening. En av de som står bakom denna förening är Jan Hägglund.

Bloggar

Bloggar är Tobias Hübinette, Gunnar WallJens HolmPepprat Rödgrönt med flera. De flesta har så få besök att jag inte har någon data från Similarweb. Den i särklass största bloggen är Tobias Hübinette.

Pepprat Rödgrönt drivs av en person som står nära föreningen Socialistisk Politik. Även Gunnar Wall står nära samma förening. Jens Holm är en tidigare riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

Tidskrifter

Tidskrifter är tidningar som kommer ut mer sällan på papper. 4-12 gånger per år. Det är bland annat Tidningen Brand, Clarté, Opulens, Ordfront Magasin och Röda Rummet. För dessa tidskrifters webbsajter gäller i allmänhet att de har många besök när det kommit ett nytt nummer och få besök annars.

Ordfront Magasin drivs av Föreningen Ordfront. Styrelsen består av Pär Bergroth, Elin Thomasson
Göran Nordling , Kristina Wicksell Bukhari, Cilla Gustavsson  Mirelle Gyllenbäck och Kent Pettersson, Suppleanter är Anna Holmqvist och Eva Conradzon. Ansvarig utgivare är Johan Berggren.

Tidningen Brand drivs och ägs av en förening. En ledande person i denna är Mathias Våg.

Också tidskriften Clarté drivs av en förening, Svenska Clartéförbundet. Styrelsen i den utgörs av Dan Israel, Ewa Bergdahl, David Liljequist, Magnus Nilsson, Charles Nosratnezami Lang, William Norling, Li Eriksdotter Andersson och László Sall Vesselényi. Webbredaktion är Dan Jerrestam och Mats Arvendal.

Övrigt

Marxistarkivet är en arkivsajt som publicerar politiska klassiker samt texter i aktuella politiska frågor. Vänsterdebatt är en debattsajt för interndebatt i Vänsterpartiet som drivs av några medlemmar i Vänsterpartiet. 

Spejset är en Mastodoninstans, dvs en social mediesajt. Sajten drivs av Kamratdataföreningen Konstellationen vars styrelse består av Samuel Skånberg, Johan Persson, William Wilja Wiklund, Judith Kahrer, Jonathan Lange och Nils Kaza. Konstellationen driver även Mediakollen.

Mediakollen och Nyhetskartan är länksamlingar till alternativmedier.

Katalys är en socialdemokratisk tankesmedja knuten till föreningen Reformisterna.

Slutligen är Skiftet liksom Mitt Skifte politiska kampanjsajter. Det är de klart största sajterna bland de som klassas som övriga sajter. Båda sajterna drivs av Föreningen Skifte för Sverige som också driver Nya Mediafonden. Styrelsen i Skifte för Sverige består av Anton Trollbäck, Susanne Sjöstedt, Lisa Gemmel och Lisa Gemmel. Kanslichef är Robin Zachari. Skiftet var också med och startade Mediakollen.

Kommentar

Olika statistiksajter kan ge olika resultat. Olika tidsperioder ger också olika resultat. Jag använder samma statistiktjänst varje gång så utvecklingen är jämförbar. För Magasinet Konkret finns det tecken på att de siffror jag presenterat är lägre än vad de verkligen har.

Jag har också uteslutit sajter som inte uttryckligen ser sig som vänster som en del antirasistiska sajter, feministiska sajter, kriminalpolitiska sajter och de flesta gröna sajter. Inte heller tar jag med stalinistiska sajter eller putin-kramande sajter då jag inte anser dem vara vänster. Socialdemokratiska sjater har jag med även om det är tveksamt om de kan kallas vänster i vissa fall. Inte heller har jag med fackliga sajter av olika slag eller fackföreningstidningar.

Läs mer:

Kommentarer är stängda.