Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Tidningen Brand – anarkismens tidning

Brand är en svensk anarkistisk tidning grundad 1898. Ursprungligen var Brand ett organ för Svenska Socialistiska Ungdomsförbundet (Ungsocialisterna). Tidningen bildade opinion kring frågor som upplösningen av Sveriges union med Norge, den svenska militarismens uppsving, kyrkans makt och sexualupplysning. Dessutom var den tidigt ute med att ta in annonser om preventivmedel. Det var vid tidpunkten förbjudet och medförde att Brand åtalades flera gånger.

1906 dömdes Brands redaktör Hinke Bergegren till tio månaders fängelse för antimilitaristisk agitation. I samband med detta beslagtogs vissa nummer av Brand. Detta ledde till att redaktionen i stället gav ut tidningen ut under andra namn, exempelvis Svarta faranRyska faran och Hungerfaran. Tidningarna fick stor spridning med en genomsnittlig upplaga på 20 000 exemplar, och Ryska faran trycktes i 59 000 exemplar. Under denna tid var det alltid någon i redaktionen som tillfälligt satt fängslad. Ungsocialisterna fortsatte ge ut Brand fram till åtminstone 1960-talet, då under namnet Anarkistiska propagandaförbundet.

Bland skribenter i Brand under dess klassiska tid märks Erik Asklund, Hinke Bergegren, C. J. Björklund, Karin Boye, Carl Emil Englund, Nils Ferlin, Albert Jensen, Eyvind Johnson, Jan Fridegård, Helmer Grundström, Gustav Hedenvind-Eriksson, Ivar Lo-Johansson, Artur Lundkvist, Nisse Lätt, Harry Martinson, Moa Martinson (som Helga Johansson), Vilhelm Moberg, Ivan Oljelund och Elise Ottesen-Jensen.

Punkepoken

1986 startade Brand igen efter ett kortare avbrott, med Eva X Moberg som redaktör. Under denna period fungerade Brand som ett forum för anarkistiska grupper med koppling till punken och husockupationer att diskutera och kommunicera. 1995 togs tidningen över av en ny redaktion, med rötterna i nystartade organisationer som Antifascistisk aktion och Syndikalistiska ungdomsförbundet. Målet var att tidningen framför allt skulle produceras av aktivister i de olika nätverken, och skildra deras arbete. Under denna period började tidningen ge ut temanummer, ofta med koppling till kampanjer och samarbeten som överskred gränserna mellan rörelsens organisationer.

2010 återstartade Brand igen efter ett kortare uppehåll. Målet med nystarten var att förnya tidningen och ge sig in i samhällsdebatten ur ett frihetligt underifrånperspektiv knutet till social kamp. Bland skribenter som förekommit i Brand under 2010-talet märks bland andra Henrik BromanderKajsa Ekis Ekman och Rasmus Fleischer. 2016 lanserade tidningen podcasten Brandpodden, men podden verkar idag avsomnad. En av de so ingått i redaktionen under 2010-talet är Mathias Wåg som har bloggen Guldfiske och även skriver i andra publikationer. Tidningen har också en koppling till Allt åt alla.

[wp_rss_retriever url=”https://tidningenbrand.se/feed/,https://guldfiske.se/feed/” items=”200″ excerpt=”50″ read_more=”true” credits=”true” new_window=”true” thumbnail=”100″ cache=”2 hours”]

Kommentarer är stängda.