Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Socialistisk Politik – Internationalen

Socialistisk Politik är en ekosocialistisk organisation för aktivism och ideologiproduktion. Vi försöker samla alla socialistiska krafter som är vill kämpa för att vända högerutvecklingen och bana väg
ut ur kapitalismens återvändsgränd. Vår lösning heter demokratisk kontroll underifrån. Över samhällets viktigaste tillgångar, storföretag och banker, men också över de egna organisationerna, som fackföreningar, folkrörelse och partier. Först då kan vi vända den nuvarande katastrofala utvecklingen och börja bygga ett jämlikt samhälle på ekologisk grund.

Vi bygger en bred vänsterrörelse med utrymme för många strömningar och idéer. Som medlem i Socialistisk Politik är du medlem i den världsomfattande socialistiska Fjärde Internationalen och en viktig tillgång i kampen för en socialistisk framtid!

Som en del av sin verksamhet ger Socialistisk Politik ut en veckotidning, Internationalen och en kvartalstidskrift, Röda Rummet.

Internationalen är en veckotidning som ges ut av Socialistisk Politik (tidigare Socialistiska partiet). Tidningen hette mellan 1971 och 1974 Mullvaden. Innan dess fanns det två föregångare som startade 1969, Bolsjevik och Revolutionär Information.

Redaktionsort för tidningen har hela tiden varit i Stockholm. Tidningen har i allmänhet getts ut en gång i veckan. Upplagan är för närvarande 2 000 per vecka.

Bland tidningens chefredaktörer genom tiderna märks Gunnar Wall, Kjell Pettersson, Håkan Blomqvist och Marco Espvall. Bland tidningens övriga skribenter märks bl.a. Lars Henriksson, Maria Sundvall, Emma Lundström, Stieg Larsson, Kjell Östberg och Andreas Malm.

Röda Rummet är en kvartalstidskrift som startade 1969 med namnet Fjärde Internationalen. 1997 bytte den namn till Röda Rummet och utgivningsorten flyttades från Stockholm till Göteborg. Bland de regelbundna skribenterna finns en mängd internationella skribenter.

Loading RSS Feed

Kommentarer är stängda.