Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hur ser vänstersajternas läsare ut?

Tidigare har jag listat de större vänstersajterna i Sverige. Dessutom har jag redovisat hur de får sina läsare. Nu har jag tänkt att visa hur läsarna ser ut. Siffrorna gäller för september månad. Det är dock i allmänhet så att dessa siffror kan variera kraftigt mellan olika år. Dock förmodligen inte ålders- och könsfördelningen men avvisningsfrekvensen, tid på sajten och antalet lästa sidor.

Den sajt som har de genomsnittligt yngsta läsarna är Svenssons Nyheter. ETC följer därefter. Flamman och Arbetaren har de äldsta läsarna tillsammans med Dagens Arena. Den enda undersökta sajten som har fler kvinnliga än manliga läsare är Tobias Hübinette.

ETC

ETC har nästan 57% män bland sin läsare. Drygt 12% är mellan 18 och 24 år gamla medan nästan 20% är mellan 25 och 34. Totalt är ungefär 50% av läsarna under 44 år gamla. 14% är 65 år gamla eller äldre. Läsarna stannar drygt 2 minuter på sajten och läser i snitt 2,7 sidor. Avvisningsfrekvensen är nästan 73%.

Svenssons Nyheter

Cirka 70% av Svenssons läsare är män. 19% av läsarna är mellan 18 och 24 år gamla medan nästan 24% är mellan 25 och 34 år och cirka 19% är mellan 35 och 44 år. Totalt är 62% av läsarna under 44 år gamla. Endast cirka 10% är 65 år gamla eller mer. De läser 2,4 sidor i snitt och stannar på sajten cirka 3 minuter i genomsnitt. Avvisningsfrekvensen (bounce rate), dvs andelen personer som lämnar från den första sidan de öppnade, är cirka 50%.

Dagens Arena

Av läsarna av Dagens Arena är drygt 56% män. Bara drygt 9% av läsarna är under 25 år gamla medan andelen läsare som är 65 år eller äldre utgör mer än 15%. De läser 1,6 sidor i snitt och stannar på sajten i ungefär 1,3 minuter. Avvisningsfrekvensen är cirka 75%.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet läsare är till 61% män och de är ganska jämnt fördelade åldersmässigt med liet minder andel bland de medelålders. Läsarna stannar 3,4 minuter på sajten och läser 3,9 sidor i snitt. Avvisningsfrekvensen är cirka 32% vilket är lågt. Sannolikt avspeglar det att Vänsterpartiet är en helt annan typ av sajt än en tidning.

Flamman

Flammans läsare utgörs till 63% av män. De unga läsarna är få 10% är mellan 18 och 24 år gamla och drygt 13% mellan 25 och 34. 21% är 65 år eller äldre. De läser 2,4 sidor i snitt och stannar cirka 2 minuter på sajten. Avvisningsfrekvensen är drygt 54%.

Arbetaren

Arbetarens läsare är till 55% män. 10% av läsarna är mellan 18 och 24 år gamla och drygt 15% är mellan 25 och 34. Nästan 22% är 65 år eller äldre. Läsarna stannar 0,4 minuter på sajten och läser i snitt 1,4 sidor. Avvisningsfrekvensen är drygt 72%.

Tobias Hübinette

47 procent av läsarna är män. Åldersmässigt dominerar personer mellan 45 och 54 år gamla och 35 och 44 år gamla. De utgör 23 respektive 21% av läsarna. Läsarna av Tobias Hübinettes blogg spenderar i snitt 1 minut på sajten och läser 1,4 sidor. Avvisningsfrekvensen är cirka 76%.

Sajter med begränsad statistik

För flera sajter har jag inte tillgång till data vad det gäller ålder och kön.

Aktuellt i Politiken

Läsarna av Aktuellt i Politiken tillbringar i snitt 2 minuter på sajten och läser 1,9 sidor. Avvisningsfrekvensen är cirka 66%.

Parabol

Parabols läsare tillbringar i snitt 3,4 minuter på sajten och läser i snitt 3,2 sidor. Avvisningsfrekvensens är cirka 46%. Sajten är ny och baserad på långa artiklar. Det kan förklara antalet sidor och den långa tiden på sajten samt den låga avvisningsfrekvensen.

Offensiv

Läsarna tillbringar cirka 4 minuter på sajten och läser 2,2 sidor i snitt. Avvisningsfrekvensen är ungefär 74%. Tiden som läsarna tillbringar på sajten är märkvärdigt lång i förhållande till antalet sidor och avvisningsfrekvens.

Marxistarkiv

Cirka 2,5 minuter på sajten med 8 lästa sidor i snitt är vad som gäller för läsarna på Marxistarkiv. De märkliga siffrorna beror sannolikt på att sajten är uppbyggd med i huvudsak pdf-dokument. Avvisningsfrekvensen är cirka 56%.

Aktuellt Fokus

Läsarna av Aktuellt Fokus stannar 5,5 minuter på sajten och läser 2,5 sidor i snitt. Siffrorna, främst tiden på sajten, är märkliga och jag har ingen aning om vad det beror på. Avvisningsfrekvensen är 46%.

Magasinet Konkret

Konkrets läsare stannar i snitt 1,5 minuter på sajten och läser i snitt 2,3 sidor. Avvsiningsfrekvensen är cirka 54%.

Internationalen

Läsarna av Internationalen tillbringar i genomsnitt 1 minut på sajten och läser i snitt nästan 2,2 sidor. Avvisningsfrekvensen är 75%.

Källa: Similarweb

Läs mer:

2 kommentarer

  1. […] Hur ser vänstersajternas läsare ut?Av Anders SvenssonTidigare har jag listat de större vänstersajterna i Sverige. Dessutom har jag redovisat hur de får sina läsare. Nu har jag tänkt att visa hur… Kommentarer stängda […]

Kommentarer är stängda, men trackbacks och pingbacks är öppna.