Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Största Fediversum-medierna

Fediversum är den kollektiva benämningen på sajter som bygger på fria program som är spridda på många servrar och inte centraliserad. Det enskilt största sociala mediet i Fediversum är Mastodon som på många sätt liknar X (tid. Twitter). Men det finns många fler sociala medier i Fediversum än Mastodon.

Även om Mastodon är det största social mediet i Fediversum är det mycket få människor i världen som använder Mastodon jämfört med Facebook, X och andra stora sociala medier. Mastodon har bara 1,3 miljoner månatligt aktiva användare (MAU) jämfört med 3 miljarder på Facebook och 390 miljoner på Twitter. Övriga sociala medier i Fediversum har bara några tusentals aktiva användare var.

Fediversums största sociala medier, antal aktiva användare per månad (MAU)

 1. Mastodon, 1,3 miljoner
 2. Lemmy, 36 000
 3. PeerTube, 19 000
 4. Fedibird, 15 000
 5. Pleroma, 13 000
 6. Pixelfed, 13 000
 7. Misskey, 12 000
 8. Firefish, 9 000
 9. Kbin, 8 000
 10. Hometown, 6 000
 11. Micorodotblog, 5 000
 12. Akkoma, 4 000
 13. Activity-Relay, 3 000
 14. Bookwyrm, 3 000
 15. Friendica, 2 000
 16. Writefreely, 1 500

Källa: FediDB

I det stora hela är Fediversum och dess olika sociala medier försumbara när det gäller antal användare eller antal aktiva användare.

Registrerade användare

Totalt sett har Fediversum 10 miljoner registrerade användare vilket är mycket få i jämförelse med andra sociala medier. Mastodon står för över 80% av dessa, Misskey cirka 6% och Lemmy lite över 3%.. Totalt har Fediversum 1,4 miljoner månatligt aktiva användare. Mastodon står för huvuddelen av detta.

Fediversums största sociala medier, antal registrerade användare

 1. Mastodon, 8,4 miljoner
 2. Misskey, 656 000
 3. Lemmy, 352 000
 4. PeerTube, 305 000
 5. Pixelfed, 187 000
 6. Pleroma, 143 000
 7. Micorodotblog, 126 000
 8. Writefreely, 88 000
 9. Kbin, 65 000
 10. Fedibird, 38 000
 11. Mobilizon, 31 000
 12. Plume, 26 000
 13. WordPress, 24 000
 14. Firefish, 24 000
 15. Bookwyrm, 22 000
 16. Friendica, 18 000
 17. Hometown, 17 000
 18. Akkoma, 15 000
 19. Funkwhale, 10 000

Källa: FediDB

Servrar (instanser)

Det totala antalet servrar i Fediversum är cirka 25 000. Mastodon står för cirka häften av detta. WordPress är en fri programvara som står för nästan hälften av Internets webbsajter. Med en plugin kan dessa sajter förvandlas till servrar i Fediversum. Denna sajt är en av de sajter som är en Fediversumserver med hjälp av en plugin till WordPress.

Fediversums största sociala medier, antal servrar (instanser)

 1. Mastodon, 12 000
 2. WordPress, 1 900
 3. Lemmy, 1 200
 4. PeerTube, 1 100
 5. Pleroma, 1 200
 6. Misskey, 1 300
 7. GoToSocial, 700
 8. Akkoma, 600
 9. Firefish, 600
 10. Pixelfed, 500
 11. Writefreely, 500
 12. Friendica, 400
 13. Hometown, 200
 14. Owncast, 200
 15. Bookwyrm, 100
 16. Funkwhale, 100
 17. Microblogpub, 100

Källa: FediDB

Mastodon är en så kallad mikrobloggprogramvara. Även Misskey, Pleroma, Fedibird, Hometown och Akkoma är mikrobloggprogramvara. Fedibird, Hometown och Akkoma är alla kloner av Mastodon med en del skillnader.

WordPress, Writefreely, Plume och Microdotblog är bloggprogramvara, Lemmy och Kbin är programvara för diskussionsforum, PeerTube och Owncast är för att dela rörligt bildmaterial, Pixelfed är bilddelningprogramvara och Funkwhale är för musik. Mobilizon är en programvara för organisering av grupper och arrangemang. Bookwyrm är en programvara som liknar sajten Goodreads.

WordPress kan med plugins också fungera som diskussionsforum, grupprogramvara, för internethandel och en del annat. Det behöver inte heller vara en blogg utan företagshemsidor med mer kan också använda WordPress. Liknande programvaror är exempelvis Joomla, Backdrop, Drupal och XOOPS.

Activity-Relay är samlingar av flöden från grupper av Fediverseservrar (instanser) som valts ut av den driver en Activity-Relay.

I Sverige och på svenska finns i huvudsak Mastodonservrar och mycket få andra servrar.

Läs mer:

Kommentarer är stängda.