Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Mastodon – alternativet till Twitter

Mastodon är en decentraliserad mjukvara med fri och öppen källkod som används för driva mikrobloggar, med funktioner liknande de som finns på X (tidigare Twitter). Det kan sägas vara ett icke-kommersiellt och kooperativt alternativ till X som kontrolleras av ett privat företag som ägs av Elon Musk.

Mjukvaran används av ett antal självständiga noder, kallade ”instanser”. Varje Mastodon-användare är medlem i en specifik instans (nod, server eller community) och dessa kan sedan kopplas samman för att låta användare från olika instanser kommunicera med varandra:

Man kan välja nod efter ämnesområde eller geografiskt (eller språkligt) område. Noderna är dock alla sammankopplade i ett gemensamt nätverk, så att en användare på en nod kan följa användare på alla noder. Mastodons mjukvaras källkod är öppen och tillgänglig på GitHub. Mastodon grundades av Eugen Rochko i Tyskland, som också är mjukvarans huvudutvecklare.

Mastodon är byggt kring olika flöden eller tidslinje. De flöden du väljer att följa finns under ”Hem”, andra användare på samma instans finns under ”lokal tidsline” och andra instansers användare under ”federering” (global) tidslinje.

Mastodons noder är självständiga instanser som drivs av privatpersoner och organisationer om vartannat i en decentraliserad struktur. För att kunna skriva på Mastodon och skapa en egen tidslinje behöver användaren skapa ett konto på en Mastodon-instans eller sätta upp sin egen. Federeringen mellan servrarna går också att justera, t ex. kan europeiska instanser filtrera bort asiatiska språk ur flödet för den federerade tidslinjen. Efter att ha valt en instans går det att flytta till en annan instans om användaren önskar byta.

Svenska instanser

De olika Mastodon instanserna kallas också för servrar och det finns flera servar för svenskspråkiga. Det finns en mängd mastodonservrar/instanser för svenskar. De flesta drivs av någon intresserad person och på ideell basis. En del instanser är enbart för vissa föreningars medlemmar, andra för viss intresseområden etc. Men det finns också många generella servrar/instanser.

Den största instansen är mastodon.nu med 3 600 aktiva användare följd av mastodonsweden.se med 150 aktiva användare. Fikaverse.club har 66 aktiva användare, toots.nu har 92, Smolnet smolnet.org som har mål att hålla instansen/servern liten har 41 osv.

För vänsteraktivister och människor med vänsteråsikter finns två instanser, Spejset social. spejset.org med 81 aktiva användare och Kulturfront kulturfront.org som dock än så länge bara har ett fåtal användare. Spejset driv av Kamratdataföreningen Konstellationen.

Flera svenska vänstertidningar som hade Mastodon-konto har dock inte längre något då de fanns på instansen mastodon.se som stängt ner. Några sådana tidningar är Dagens ETC och Internationalen. Arbetaren och Magasinet Konkret finns på mastodon.nu och har alltså närvaro på Mastodon. Även Svensson finns på mastodon.nu.

Det rimliga för vänsterpersoner som vill vara med i och aktiv på Mastodon är att registrera sig på Spejset. Alternativen är Kulturfront och Mastodon.nu.

Några Mastodon-konton att följa:

En kommentar

Kommentarer är stängda, men trackbacks och pingbacks är öppna.