Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Svenskarnas användning av sociala medier

Tre sociala medier dominerar bland de sociala medier som svenskar använder. Youtube, Facebook och Instagram. När det gäller daglig användning dominerar Facebook och Instagram men om det handlar om användning någon gång de senaste 12 månaderna är Youtube störst. X (Twitter) kommer på 8:e plats. Förutom de tre som redan nämnts är också Snapchat, LinkedIn, Tiktok och Flashback större. X har dock fler dagliga användare än LinkedIn och Flashback.

Mastodon har få använder, 1% de senaste 12 månaderna vilket ska jämföras med att 9% använder X (Twitter). Båda är så kallade mikrobloggar. Förmodligen har användningen av Mastodon dock ökat och användningen av X minskat efter att undersökningen genomfördes. Jämfört med 2022 har dock användningen av X ökat.

Flashback kan jämföras med Reddit. De båda är diskussionsforum. 5% av svenskarna använder Reddit varje dag vilket ska jämföras med att 2% använder Flashback dagligen. De senaste 12 månaderna har 22% använt Flashback någon gång medan 14% använt Reddit någon gång.

Flera av de sociala medierna ägs av stora medieföretag. Youtube ägs av Google (Alphabet), Facebook och Instagram av Meta, Snapchat av Snap, Tiktok av ByteDance, X av X Corp, Pinterest av ett företag med samma namn, Reddit huvudsakligen av Advance Publications, Roblox av Roblox Corp och Twitch av Amazon. Flashback ägs för sin del av Flashback Media Group AB.

Den enda lite större sociala medieplattform som inte ägs av ett privatägt företag är Mastodon som inte har en central server utan består av ett nätverk av servrar som kan prata med varandra. Det finns många fler sociala medier som fungerar på samma sätt. De ingår alla i det som kallas Fediversum, det federerade och kooperativa internet.

Läs också:

Kommentarer är stängda.