Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Kulturfront”

Vänstern i Fediversum

Den svenska vänstern och de svenska vänstertidningarna har en dålig närvaro på Mastodon som är ett fritt alternativ till det kommersiella X. Några vänstertidningar hade Mastodon tidigare men då de hade konton på Mastodon.se som stängts ner så har de inte längre någon närvaro på Mastodon. Det gäller bland annat ETC och Internationalen.

Mastodon – alternativet till Twitter

De olika Mastodon instanserna kallas också för servrar och det finns flera servar för svenskspråkiga. Det finns en mängd mastodonservrar/instanser för svenskar. De flesta drivs av någon intresserad person och på ideell basis.