Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vänsterpartiets tidningar och bloggar

Vänsterpartiet som parti driver idag ingen egen dagstidning. Det finns dock två tidningar som är närstående, Flamman som tidigare hette Norrskensflamman och som startade 1906 samt Internationalen som tidigare haft namnet Mullvaden och startade 1971. Utgivare av Flamman är Tidningsföreningen Flamman Upa och utgivare av Internationalen är tankesmedjan Socialistisk Politik (tidigare Socialistiska Partiet).

Nutida tidningar

Tidningen Internationalen som grundades som Mullvaden och startade 1971 hade två föregångare, tidskriften Revolutionär Information som gavs ut i Göteborg mellan 1969 och 1971 samt tidskriften Bolsjevik som gavs ut i Lund år 1970. Internationalen har alltid haft Stockholm som utgivningsort och varit knuten till samma politiska grupp.

Flamman har getts ut under lång tid. Den startade redan 1906 i Luleå under namnet Norrskensflamman. 1998 bytte den till namnet Flamman vilket också är vad tidningen mycket länga kallats i dagligt tal.

Från 1917 stod den nära det parti som idag heter Vänsterpartiet men 1977 blev den istället närstående Arbetarpartiet Kommunisterna efter en splittring i Vänsterpartiet Kommunisterna som Vänsterpartiet hette då.

1987 flyttades utgivningen från Luleå till Stockholm och 1990 bröt tidningen med Arbetarpartiet Kommunisterna. Därefter var den oberoende socialistisk fram till ungefär år 2000 varefter den varit närstående Vänsterpartiet.

Annat

Förutom Flamman och Internationalen som är närstående till Vänsterpartiet så ger Vänsterpartiet också ut några medlemstidningar/tidskrifter som delvis också är tillgängliga för allmänheten. Främst bland dem är Rött som är den nationella tidningen. Vänsterpartiet Göteborg ger ut tidskriften Vänster.

Dessutom finns det några bloggar med koppling till Vänsterpartiet. Svensson, Max Andersson, Jens Holm, Stefan Kärvling, Gunnar Wall, Lutz Rininsland och Pepprat Rödgrönt,

Tidigare tidningar

Tidigare har Vänsterpartiet dock haft flera närstående tidningar såsom exempelvis Ny Dag och Arbetaretidningen. Ny Dag grundades 1929 och gavs ut mellan 1930 och 1990. Den grundades som en ersättning för Folkets Dagblad Politiken som togs över av Socialistiska Partiet (inte samma parti som det ovan nämnda Socialistiska Partiet) vid partisplittringen år 1929. Samma år grundades även Arbetartidningen som en ersättning för Väst-Svenska Kuriren. Den gavs ut i Göteborg. Ny Dag och Arbetartidningen slog ihop år 1974 varefter Ny Dag gavs ut som Arbetartidningen Ny Dag till 1990.

Väst-Svenska Kuriren gavs ut mellan 1918 och 1933 i Göteborg och Folkets Dagblad Politiken mellan 1917 och 1940 i Stockholm. Under åren 1917-29 med namnet Politiken.

En annan tidning som är relevant i sammanhanget är också Arbetarposten som gavs ut mellan 1934 och 1960 i Göteborg. Den var kopplad till Socialistiska Partiet mellan 1934 och 1940 men därefter till Vänstersocialistiska Partiet.

Andra tidningar som stått Vänsterpartiet nära är:

 • Arbetarfolket som gavs ut 1935-1937 (i Sundsvall) samt 1940-1957 (huvudredaktion i Stockholm)
 • Arbetarfolkets röst, 1936-43 med Gävle som utgivningsort
 • Arbetarpolitiken, 1921-23, Borlänge
 • Blekinge Folkblad, 1943-57
 • Nya Blekingekuriren, 1919-22, Ronneby
 • Bohustidningen, 1946-48
 • Borås Folkblad, 1943-57, Borås. Gick upp i Ny Dag.
 • Dalarnes Folkblad, 1917-1919, 1943-54. Borlänge
 • Folkviljan, 1942 och 1945-56
 • Folkviljan, 1980-89
 • Hallandsfolket, 1944-49
 • Kalmar Läns-Kuriren, 1923-42, Oskarshamn fram till 1931, Kristianstad 1931-33 och sen Malmö. Andelsföreningen Kalmar läns-kuriren Upa
 • Land och Folk, 1945-51
 • Norrlandskuriren, 1923-36
 • Nya Värmland, 1933-38, 1940-56
 • Piteåbygden, 1920, Piteå
 • Skaraborgs Folkblad, 1943-49
 • Smålandsfolket, 1940-57
 • Stockholms Läns Folkblad, 1945-48
 • Sydsvenska Kuriren, 1925-42, Oskarshamn fram till 1931, Kristianstad 1931-33 och sen Malmö. Andelsföreningen Kalmar läns-kuriren Upa
 • Upplandsfolket, 1945-49
 • Västerbottens Tidning, 1944-57
 • Västmanlands Arbetarblad, 1941-56
 • Västra Sverges Arbetarblad, 1941-46
 • Örebro Läns Arbetartidning, 1940-56
 • Östergötlands Arbetartidning, 1941-57, Norrköping
 • Tidskriften ÖAT : Östergötlands arbetartidning, 1979-84, Linköping
 • Östgötafolket, 1918-24, Linköping
 • Övre Dalarnes Tidning, 1917-20, Mora till 1918 och sen Borlänge

Källor till listan: KB och Wikipedia

Kommentarer är stängda.