Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Mediestöd”

Stöd tidningen Internationalen

Mediestödet som just beslutats och genomdrivits av riksdagens högermajoritet innebär att vänstermedia kommer att få det svårt. Den tidning som kanske kommer att drabbas hårdast är Internationalen.

Tusen fasta viljor – insamling för Flamman

Det går bra för Flamman. De har fler prenumeranter än på många år, har dubblerat mängden läsare på hemsidan och är på god väg att bygga upp en stark ekonomi. Dessutom syns menar de att syns mer än någonsin i andra medier och de står för ett tydligt vänsterperspektiv.