Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Stöd tidningen Internationalen

Mediestödet som just beslutats och genomdrivits av riksdagens högermajoritet innebär att vänstermedia kommer att få det svårt. Den tidning som kanske kommer att drabbas hårdast är Internationalen. Den har inte lika lång historia som Flamman och Arbetaren samtidigt som den har den sämsta ekonomin.

Precis som de andra tidningarna behöver därför Internationalen samla in pengar för att överleva bortfallet av mediestöd. I första hand för att klara de månader under 2024 som de inte kommer att få nåt stöd. I andra hand för att överleva i framtiden om de eventuellt kommer att bli av med allt stöd.

Stöd Internationalen

  • SP:s kampfond, pg 3 96 91-1

Läs mer:

En kommentar

Kommentarer är stängda, men trackbacks och pingbacks är öppna.