Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

De alternativa mediekoncernernas omsättning

De stora alternativa mediekoncernerna är LO Mediehus AB, ETC Media AB, Mediehuset Grön Press AB, Arenagruppen (Arena, Atlas), Federativ, AiP Media, Dagens Arbete och Ordfront Förlag. Några mindre är Socialistisk Politik (en förening så inga omsättningssiffror), Flamman, Opulens Förlag, Aktuellt Fokus (förening eller enskild firma), Ordfront (förening), Kontext Press (förening), Konstellationen (förening), Clarté (förening) och Svensson. Dessutom finns Parabol vars juridiska förhållanden förefaller lite oklara.

Ingen av de olika koncernerna gör några koncernbokslut så varje ingående bolag redovisas för sig själv. Det handlar om förlag, tidningar, tidskrifter, bloggar och webbsajter.

LO Mediehus ger ut Arbetet, Kommunalarbetaren, Tidningen Elektrikern, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Målarnas facktidning, Mål och Medel och Sekotidningen samt driver sajten Nya Mitten.

ETC Media AB omfattar Dagens ETC, Nyhetsmagasinet ETC, ETC Play och Leopard Förlag). Mediehuset Grön Press AB ger ut Syre, Fempers, Global och Landets Fria Tidning. Arenagruppen är Dagens Arena och Bokförlaget Atlas. Ordfront ger ut Magasinet Ordfront, Socialistisk Politik ger ut tidningen Internationalen och tidskriften Röda Rummet. Aktuellt Fokus ger ut nättidningen med samma namn och samma sak gör Nyhetsbyrån Järva och Clarté.

Federativ är också moderbolag för Arbetaren, Flamman ges ut av Tidningsföreningen Norrskensflamman upa, Opulens Förlag AB ger ut Magasinet Konkret. Nättidningen Svensson produceras av Zaramis Konsult AB och samma koncern står också bakom Nyhetskartan. AiP Media Produktion AB ger ut Aktuellt i Politiken.

Konstellationen driver Mastodon-sajten Spejset och lite andra sajter. Personerna som står bakom Parabol står också bakom Arbetarbloggen. Kontext Press driver sajten Kontext.

Mediekoncerners omsättning 2022, 1000-tals kronor

 1. LO Mediehus AB, 131 441
 2. Dagens ETC AB, 67 390
 3. Dagens Arbete AB, 53 170
 4. Ordfront Förlag AB, 23 827
 5. Politikens och Idéernas Arena i Stockholm AB, 20 145
 6. Dagens O2 AB, 16 805
 7. Mediehuset Grön Press AB, 16 447
 8. AiP Media Produktion AB, 13 991
 9. Federativs Förlagshus AB, 10 426 (2021)
 10. Politikens Arena Opinion AB, 9 059
 11. Medieföretaget Fempers AB, 7 687
 12. Medieföretaget LFT AB, 6 569 (2021)
 13. Mediehuset Global AB, 5 903
 14. Leopard Förlag AB, 5 627
 15. Bokförlaget Atlas AB, 4 891
 16. ETC Play AB, 4 333
 17. Arbetaren Tidnings AB, 3 787 (2021)
 18. Tidningsföreningen Norrskensflamman upa, c:a 2 000
 19. Nyhetsbyrån Järva AB, 1 789
 20. ETC Media AB, 400
 21. Magasinet Paragraf AB, 314
 22. Opulens Förlag AB, 310
 23. Zaramis Konsult AB, 137

Kommentarer är stängda.