Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Regeringens planer på att döda vänsterpressen

Det förslag till nytt presstöd som regeringen har tagit fram kommer med mycket stor sannolikhet leda till att de flesta vänstertidningar med veckoutgivning eller tätare utgivning kommer att förlora presstödet. Det innebär troligen att de inte kan överleva, i alla fall inte i tryckt form.

Det handlar om tidningar som Dagens ETC, ETC Nyhetsmagasin, Arbetaren, Flamman, Internationalen och Offensiv vilka idag uppbär presstöd och trycks på papper. Även en del andra tidningar med kristen, grön eller högerextrem profil kommer att bli av med presstödet. 

För att överleva krävs förmodligen en rad åtgärder. Kanske kan ETC överleva som papperstidning men de övriga får nog förvandlas till enbart digitala produkter. Det vore eventuellt möjligt att de andra skulle kunna överleva som papperstidning om de gjordes till en enda produkt.

Dvs att Arbetaren, Flamman, Internationalen och Offensiv slogs ihop till en enda papperstidning som i det läget kanske borde bära namnet Arbetaren Flamman efter de två äldsta och största tidningarna. Som nättidningar kan de överleva var och en för sig men förmodligen med färre medarbetare och artiklar.

Att det skulle finnas några planer av detta slaget är inte sannolikt och ingenting jag i så fall skulle känna till. Men det är nog hög tid att de aktuella tidningarna börjar diskutera saken.

Andra vänstertidningar som bara finns digitalt och inte har något presstöd/mediestöd:

Läs mer:

En kommentar

Kommentarer är stängda, men trackbacks och pingbacks är öppna.