Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Opulens Förlag

Opulens Förlag AB ger ut kulturmagasinet Opulens som skriver så här om sig själva på sin hemsida:

Dagstidningarnas kris har bland annat inneburit försvagade kultursidor. Samtidigt har ledarsidorna idag en starkare ställning än på mycket länge. Men ledarsidorna har ju i första hand partipolitiken i fokus och vi är övertygade om att samhällsdebatten fortfarande behöver en fördjupande kulturjournalistik. För under flera år har debatterna om våra samhällsproblem allt som oftast landat i högljudda diskussioner om invandring och etnicitet. Inte alltid oviktiga frågor men svaren vi hör är långt ifrån uttömmande.

Opulens vill vara ett bidrag till den nödvändiga vägen bort från denna snedvridna belysning och skrikiga tonläge. Bort från klickjakten och trollen. Opulens är partipolitiskt obunden samt frihetligt sinnad och motsätter sig alla auktoritära idéer. Vi låter diskussionen om det gemensamma, ur ett brett perspektiv med kulturen i centrum, ta en självklar plats i spalterna. Kulturartiklar samsas därför med opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Opulens lanserades våren 2017 och erhåller produktionsstöd från Statens kulturråd. 

Förutom Opulens ger de också ut den mer politiska tidningen Magasinet Konkret som karaktäriserar sig själva på följande vis:

Magasinet Konkret vill främja en konstruktiv debatt i viktiga kultur- och samhällsfrågor. Vår publicistik är därför bred, både vad gäller ämnen och våra skribenters åsikter. Men även om magasinet är partipolitiskt obundet ansluter vi oss till en frihetlig och progressiv presstradition med det maktkritiska perspektiv som är den goda journalistikens kännetecken.

Magasinet Konkret motsätter sig alla auktoritära idéer och drar en skarp gräns mot rasism och sexism. Nyhetstexter samsas med kulturartiklar och opinionsmaterial – allt med en samhällsmedveten blick där så väl klimatförändringarna och hoten mot yttrandefriheten som de sociala orättvisorna betraktas som självklara utgångspunkter.

Magasinet Konkret startade i april 2023.

Ägare av Opulens Förlag AB verkar vara Clemens Altgård, Stefan Bergmark och Ulf Öhlén. I styrelsen ingår även Behrang Kianzad.

Kommentarer är stängda.