Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vänsterns historiska tidskrifter och tidningar

Detta är en artikel om vänstertidningar som tillhört och stått nära andra vänsterpartier och vänstergrupper än Vänsterpartiet och dessa förgreningar. Det handlar till stor del om 1970-talets vänsterorganisationer som KFML(r)/KPML(r)/KP, SKP/KFML, RMF/KAF/SP, Förbundet Arbetarmakt, Förbundet Kommunist och en del andra organisationer. Tidningar och organisationer som startats senare behandlas inte i denna artikel.

Socialistisk Politik och dess tidningar

Vissa av tidningarna och organisationerna finns fortfarande som exempelvis Revolutionära Marxister Förbund (RMF), som sen hette Kommunistiska Arbetarförbundet (KAF) och därefter Socialistiska Partiet (SP). Idag heter organisationen Socialistisk Politik. De har gett ut tidskriften Fjärde Internationalen sen 1969, från 1995 med namnet Röda Rummet. Den ges fortfarande ut. 1971 började de ge ut tidningen Mullvaden som 1974 bytte namn till Internationalen. Den ges fortfarande ut.

Innan dess gavs Revolutionär Information ut av en av organisationens föregångare. Revolutionära Marxister (RM). Den andra föregångargruppen, Bolsjevikgruppen gav för sin del ut tidskriften Bolsjevik. En period, 2005-2018, gavs Tidskriften Tidsignal ut av medlemmar i SP men den hade ingen formell koppling till organisationen.

Tidsignal var också namnet på en vänsterradikal tidning som kom ut 1965-1970. Det var en veckotidning i tabloidformat. Den riktade sig till ”den nya vänstern” mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK), men gled allt mer åt VPKs håll.

Socialistiska Förbundet

Socialistiska Förbundet var en socialistiska organisation, bildad 1979 av den så kallade bolsjevikfraktionen Kommunistiska arbetarförbundet (KAF) som året därpå uteslöts. Organisationen gav ut tidskriften Socialistiskt perspektiv. Under 1980-talet splittrades föreningen tre gånger. 1991 upphörde den och en del blev medlemmar i SP.

ETC

1976 startades tidningen Partisano men från 1978 gavs den ut under namnet ETC. En del av de personer som grundade tidningen hade tidigare varit medlemmar i KAF. Däribland Johan Ehrenberg. Tidningen har gått i konkurs flera gånger.

Den har också periodvis haft flera lokalutgåvor som exempelvis ETC Stockholm, ETC Malmö, ETC Örebro, ETC Göteborg, ETC Bergslagen, ETC Sundsvall, ETC Norrköping, ETC Jönköping, ETC Umeå, ETC Växjö och ETC Uppsala. Ingen av dessa finns kvar idag då de lades ner 2017. Idag ges tidningen ut som två tidningar. Dagens ETC som startades år 2005 och Nyhetsmagasinet ETC.

Offensiv

Tidningen Offensiv publicerades 1974 till 1997 med ett nummer per månad. Därefter med ett nummer i vecka. 1973-77 gavs den ut av Tidskriftsföreningen Offensiv. 1977 uteslöts medlemmarna i Offensiv från socialdemokraterna där de tidigare varit medlemmar. 1993 till 1997 hette organisationen Arbetarförbundet Offensiv. Sen 1997 ges tidningen ut av Rättvisepartiet Socialisterna efter att Arbetarförbundet Offensiv bytt till detta namn.

Kommunistiska Partiets tidningar

Även KP har sin tidning Proletären kvar. Den har getts ut sen 1970 då KFML(r) bildades som en splittring ur KFML. De har också genom åren gett ut olika tidskrifter som exempelvis Klasskampen som också började ges ut 1970. Det var då en teoretisk tidskrift. Utgivningen slutade 1997 men 1981 började tidningen ges ut igen. Nu som en medlemstidning.

En annan tidning som hade koppling till organisationen var kulturtidningen Röda Rappet. Den började som tidningen Organ och gavs från början ut gavs ut från början av ett konstnärskollektiv från Valands konstskola. Den knöts dock allt hårdare till KFML och senare till KFML(r) och bytte namn till Göteborgan. Från 1973 bar den namnet Röda Rappet. Sista utgivningsåret var 1976.

KFML/SKP och deras tidningar

1967 startades tidningen ML-Gnistan inom den dåvarande maoistiska oppositionen inom Vänsterpartiet som då hette SKP. Senare samma år bildades KFML varvid Gnistan blev deras tidning. samma år bytte SKP namn till VPK. Detta medförde att KFMl bytte namn till SKP. Tidningen fortsatte ges ut till 1989. De två sista åren som Solidaritets-Gnistan då partiet bytt namn till Solidaritetspartiet. Gavs under sin storhetstid på 1970-talet även ut i en finskspråkig version, Kipinä, under några år.

Organisationen gavs också ut den teoretiska tidskriften Marxistiskt Forum mellan 1965 och 1985 och tidskriften Kommunistisk tidskrift. Sen 2017 ges en tidskrift med samma namn ut av den maoistiska organisationen Kommunistiska Förbundet. Ungdomsorganisationen Röd Ungdom gav åren 1973-81 ut tidningen Rödluvan. 1983 övertog de utgivningen av Stormklockan efter samgåendet.

Under organisationens existens var även tidskriften Clarté en närstående tidskrift. Clarté ges formellt ut av Clartéförbundet som bildades 1921. Tidskriften Clarté som startades 1974 ges ut än idag.

Marxist-Leninistiska Kampförbundet (MLK)

1970 bröt Vänsterns Ungdomsförbund (VUF) med Vänsterpartiet och tog sig namnet Marxist-Leninistiska Kampförbundet (MLK). De övertog också VUF:s tidning Stormklockan. MLK upphörde 1983 och gick då ihop med SKP:s (KFML) ungdomsförbund Röd Ungdom.

Stormklockan startades 1908 av Socialdemokratiska ungdomsförbundet (SDUF). Vid partisplittringen 1917 blev Stormklockan istället organ för Vänsterns Ungdomsförbund (VUF). När MLK gick ihop med Röd Ungdom tog de över Stormklockan. Det sista året som Stormklockan gavs ut var 1985.

Vänsterpartiets nya ungdomsförbund Kommunistisk Ungdom (bytte namn till Ung Vänster år 1991) gav också ut en tidning med samma namn åren åren 1972–1977 och med modifierat namn 1977–1982. 1982 förlorade de dock en rättstvist mot MLK. De bytte då namn på tidningen till Röd Press. 2017 blev det en intern tidning som 2021 bytte namn till Rak Vänster.

Förbundet Kommunist (FK)

Förbundet Kommunist bildades 1970 genom en splittring i Vänsterns Ungdomsförbund (VUF). Organisationen upphörde 1982. De gav ut tidningen Röda Arbetet som bytte namn till Arbetarkamp och sedan till Klartext. Dessutom gav de ut den teoretiska tidskriften Kommunist.

Minst en person som tillhörde Förbundet Kommunist var med och startade tidskriften Alba år 1996. En av de andra hade tidigare arbetat på tidningen Musikens Makt.

Förbundet Arbetarmakt

Förbundet Arbetarmakt var en rådssocialistisk organisation som grundades av några anarkister år 1972 under namnet Rådsocialisterna. De gav ut Jönköpings Fria press med ”riksupplagan” Arbetarmakt. 1973 bildades Förbundet Arbetarmakt. De övertog tidningen Arbetarmakt och startade den teoretiska tidskriften Rådsmakt. Förbundet Arbetarmakt upplöstes 1979. Några medlemmar gick til KAF och andra blev aktiva i SAC. Arbetarmakt försvann som tidning medan Rådsmakt fortsatte ges ut till 1985.

Syndikalister och anarkister

SAC bildades midsommarhelgen 1910 och 1911 startade utgivningen av tidningen Syndikalisten. 1922 bytte tidningen namn till Arbetaren som ännu ges ut. Sen 1996 ger SAC också ut en medlemstidning med namnet Syndikalisten som innan dess hette SAC-kontakt. Mellan 1956 och 1975 hette tidningen Industriarbetaren.

Zenit gavs ursprungligen i Stockholm av Syndikalistiska ungdomsförbundet 1957 till 1961, var oberoende 1962 till 1965, var organ för ungdomsförbundet Syndikalistiska Grupprörelsen 1965 till 1966 och var åter oberoende från 1967. Redaktionen var från 1970 placerad i Malmö och från 1973 intill nedläggningen i Lund.

Frihetlig Socialistisk Tidskrift var en tidskrift som grundades med namnet Liberal Debatt år 1948. 1972 flyttades redaktionen till Umeå och togs över av socialister. Tidskriften döptes om till Frihetlig Socialistisk Tidskrift med en rådsocialistisk och direktdemokratisk inriktning.

Tidningen Brand startade 1898. Från början var tidningen ett organ för Svenska Socialistiska Ungdomsförbundet, en från början socialdemokratisk organisation som för det mesta kallades Ungsocialisterna. Med tiden blev organisationen anarkistisk. 1908 omvandlades organisationen till Ungsocialistiska Partiet. Föreningen hade flera olika namn intill den las ner i slutet av 1960-talet. Lika länge gav de också ut tidningen Brand.

1986 startades återigen en tidning med namnet Brand. Den fungerade som ett forum för svenska anarkister. Flera redaktionsmedlemmar hade en bakgrund i antirasistiska organisationer och subkulturer kopplade till punken. 1995 togs tidningen över av en ny redaktion, med rötterna i nystartade organisationer som Antifascistisk aktion och Syndikalistiska ungdomsförbundet. Under 2000-talet gjordes ett uppehåll i utgivningen under några år men 2010 startade den igen.

Övrigt

Häften för kritiska studier är en oberoende socialistisk teoretisk tidskrift som startade 1968 inom gruppen Unga Filosofer.

Kommentar är en tidskrift som gavs ut som papperstidning 1968-1997. Efter det har tidningen getts ut som nättidning.

Socialistisk Debatt var en teoretisk tidskrift som gavs ut av Vänsterpartiet mellan 1967 och 1994 och av Centrum för marxistiska studier (CMS) mellan 1994 och 2005. År 2010 gavs den ut igen med två nummer. Även då av CMS.

Musikens Makt var en musiktidning som startade som en stenciltidning i Vaxholm 1971som ett resultat av ett samarbete mellan skivbolagen MNW och Silence genom deras gemensamma SAM-distribution. Först hette stenciltidningen Auktoriserade rykten men 1972 bytte den namn till Musikens Makt. Från 1973 och fram till 1980 gjordes tidningen i Göteborg. En av tidningens tidigare redaktörer var med och startade Tidskriften Alba år 1996.

Det fanns i övrigt en mängd tidningar på 1970-talet och ett antal mindre vänstergrupper som hade sina egna tidningar.

Kommentarer är stängda.