Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hård kritik mot utvisningsbeslut av tioårig flicka – ”noll säkerhet”

Reaktionerna över utvisningen av en tioårig nicaraguansk flicka från Sverige har inte låtit vänta på sig. Martin Herrera och José Iván González Irias som båda är flyktingar från Nicaragua är kritiska:
− Säkerheten i Nicaragua är lika med noll, säger Martin Herrera till Tidningen Global.

SVERIGE | Det var i söndags som Dagens Nyheter rapporterade att en 10-årig nicaraguansk flicka utvisas trots att hennes föräldrar har uppehållstillstånd och arbetar i Sverige. Orsaken är att flickans uppehållstillstånd har löpt ut.

− Vi har tyvärr sett alltför många exempel på Migrationsverkets totalt omänskliga bedömningar, men detta tar priset, rasar Ewa Zetterberg, Sveriges sista ambassadör i Nicaragua som lämnade landet 2008, i en insändare i DN.

− Hur ska en ensam flicka klara av att söka uppehållstillstånd? Närmaste svenska ambassad finns i Guatemala. Om föräldrarna reser med riskerar de långa fängelsestraff för att ha deltagit i protester, skriver Zetterberg.

Martin Herrera, nicaraguansk flykting i Sverige, instämmer:

− Säkerheten i Nicaragua är lika med noll, inte bara för de deporterade. Alla som ifrågasätter regimen är i allvarlig fara, säger han till Tidningen Global.

Flickan, som i medierna kallas ”Laura”, behövde ett nytt pass för att förlänga sitt uppehållstillstånd. Men Nicaraguas närmaste ambassad ligger i Tyskland och väntetiderna var långa, vilket gjorde att det nya passet kom fram för sent. Nu måste Laura åka tillbaka till hemlandet för att ansöka om nytt uppehållstillstånd.

Missade ansökan om förlängning

Herrera anser också att det är fel att flickan ska ta konsekvenserna av att föräldrarna inte i god tid hade sett till att hennes papper var i skick.

Föräldrarna hade ansökt om asyl men fått avslag. Då ansökte de om spårbyte vilket innebär uppehållstillstånd på grund av arbete, och det fick de. Men eftersom flickans pass gick ut tidigare än föräldrarnas och uppehållstillstånd endast kan beviljas för den tid ett pass är giltigt så fick hon ett uppehållstillstånd med kortare giltighetstid än sina föräldrar.

När föräldrarna missade att ansöka om förlängning i tid då de väntade in flickans nya pass fick flickan inget förlängt tillstånd. I stället fick hon ett utvisningsbeslut och besked om att hon måste resa till Nicaragua för att ansöka om nytt uppehållstillstånd.

Tar inte hänsyn till Barnkonventionen

Ewa Zetterberg frågar sig om inte Barnkonventionen, som har införts som svensk lag och gäller för alla myndigheter, inte också gäller för Migrationsverket.

Hon får rätt av flickans juridiska ombud Juan Fonseca som tycker att beslutet varken tar hänsyn till Barnkonventionen, Europakonventionen eller utlänningslagen, enligt DN.

José Iván González Irias, flykting från Nicaragua, tycker också att beslutet är djupt orättvist.

− Det är ironiskt för Sverige är ett land som skyddar barnen, speciellt om de är i fara. Men jag tror och hoppas att myndigheterna fattar ett beslut som är till flickans favör, säger han till Tidningen Global.

Louise Dane: Migrationsverket kan lösa fel

− Huvudregeln för uppehållstillstånd är att man ska söka dem från hemlandet, säger juristen Louise Dane, doktor i offentlig rätt och jurist på Asylrättscentrum, till Tidningen Global.

− Men när det handlar om beslut om att stoppa en utvisning så är det Migrationsverket som bestämmer och för att det ska kunna ske behöver inte flickan resa till Nicaragua, fortsätter hon.

Migrationsverket kan nämligen bevilja en så kallad anmälan om verkställighetshinder. Detta innebär att Migrationsverket kommer fram till att det finns omständigheter som gör det orimligt att genomföra en utvisning – ett slags värdering av humanitära skäl.

Men det är en undantagsbestämmelse som ställer krav på att det finns nya omständigheter vilket kan bli klurigt i detta fall eftersom Migrationsverket redan har prövat familjens och flickans sak flera gånger, enligt Dane.

− De kan hävda att det inte finns något nytt, säger hon.

− Men om Migrationsverket anser att det har blivit fel brukar det gå att lösa. Det är inte ovanligt att ärenden stoppas efter att de varit i media, enligt Dane.

* * *LÄS MERVåld mot kvinnor och flickor ökarPolitiska fången Dora María Téllez hedras av SorbonnePolitiska fångar visas upp i auktoritärt Nicaragua

The post Hård kritik mot utvisningsbeslut av tioårig flicka – ”noll säkerhet” appeared first on Tidningen Global.

Kommentarer är stängda.