Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nära sex av tio unga kvinnor har en tidsbegränsad anställning

Hälften av alla anställda, och nästan sex av tio kvinnor, mellan 16-24 år har en tidsbegränsad anställning. Inom hotell och restaurang har tidsbegränsade anställningar ökat stort de senaste åren. Det visar en ny LO-rapport. 

Av 4,4 miljoner anställda i Sverige hade 13 procent, 593 000 personer, en tidsbegränsad anställning under första kvartalet 2022. Detta var vanligast bland unga vuxna mellan 16-24 år. Bland dem hade 50 procent en tidsbegränsad anställning. Det visar en ny rapport från LO.

– Det kom inte som en blixt från klar himmel. Det är vanligt att unga har en sådan anställning, och det tar lång tid innan de får en tillsvidareanställning. Särskilt inom många kvinnodominerade yrken, säger Elsa Alm, ungsekreterare på LO.

Rapporten visar att det är stor skillnad mellan kvinnor och män. I åldersgruppen 16-24 år hade  57 procent av kvinnorna en tidsbegränsad anställning och  44 procent av männen.

Andelen tidsbegränsat anställda minskar ju högre upp i åldern man kommer. Bland åldersgruppen 25-29 hade 22 procent en tidsbegränsad anställning första kvartalet 2022, bland 30-44-åringar var 10 procent visstidsanställda medan bara 6 procent i åldersgruppen 45-54 hade en sådan anställningsform. 

Men kan det inte spela in i statistiken att många mellan 16-24 år går på gymnasiet eller studerar vidare?

– Jo, såklart. En del pluggar och har ett extra jobb och tidsbegränsad anställning vid sidan av. Men det är stora grupper som väljer att inte gå den vägen, utan väljer att komma in på arbetsmarknaden på andra sätt. Många kommer in på visstid och tänker att de bara ska vara där ett tag, men stannar sen i yrket. Ofta är det bristyrken och då finns det en poäng i att tillsvidareanställa och ge den utbildning som krävs på arbetstid, säger Elsa Alm.

Elsa Alm, ungesekreterare LO. Foto: LO.

 

Hon framhäver att genomsnittsåldern för anställda med en allmän visstidsanställning inom Kommunal är 37 år.

– Det tar längre tid att få en tillsvidareanställning, och det hindrar unga från att bli vuxna. Det tar längre tid att spara ihop till en bostad, och med en sådan här anställning är det svårt att få bostadslån, säger Elsa Alm.

I den nya las, lagen om anställningsskydd, har allmän visstid bytts ut mot särskild visstid. I stället för att det ska ta 24 månader att få en tillsvidareanställning ska det nu ta 12 månader. Men Elsa Alm menar att problemet med arbetsgivare som staplar vikariat på visstidsanställningar, och därmed förlänger tiden innan den anställda kan få fast jobb, kan kvarstå.

– Om vi märker att missbruket att stapla anställningar inte försvinner med den nya lagstiftningen kommer vi jobba för att visstidsanställning tas bort, säger hon.

Inom sektorerna hotell och restaurang fanns flest tidsbegränsat anställda, 52 respektive 44 procent. En ökning från innan pandemin då det var totalt 43 procent i hela branschen som hade det. Hotell- och restaurangfackets avtalssekreterare Peggy Nyholm säger att man får avvakta med att dra för stora slutsatser av ökningen, eftersom det har varit en turbulent tid och rapporten tar upp sista kvartalet med restriktioner.

Samtidigt konstaterar hon att den höga andelen tidsbegränsade anställningar länge har varit ett problem i branschen.

– Det är konstigt för samtidigt är arbetsgivarna ute i media och hävdar att det är kompetensbrist. Hur kan det vara det när de inte kan tillsvidareanställa sin personal? Det är också fler som jobbar i branschen nu än 2019, säger Peggy Nyholm.

Hon menar att om arbetsgivarna vill att fler stannar i branschen då måste de erbjuda trygga anställningar på en tillräckligt hög sysselsättningsgrad.

– Den genomsnittliga sysselsättningen är 53 procent, och många har lägsta lönen på 23 000 kronor. Det gör det svårt att klara alla omkostnader som också ökar nu. Det leder till att folk inte vill stanna, säger Peggy Nyholm.

Enligt LO-rapporten var det också stor skillnad mellan fackligt anslutna och icke-anslutna. Var tionde LO-medlem hade en tidsbegränsad anställning medan så många som drygt var tredje, 35 procent, av icke-medlemmarna hade det.

– Det är ganska ovanligt att man går med i facket om man har en allmän visstidsanställning . Dels kan det handla om rädsla över att bli medlem, man är i en annan beroendeställning till sin arbetsgivare och riskerar att inte få ett pass. Dels är det många som tror att man inte får vara medlem i facket. Där behöver vi öka medvetenheten, säger Elsa Alm.

Inlägget Nära sex av tio unga kvinnor har en tidsbegränsad anställning dök först upp på Dagens Arena.

Kommentarer är stängda.