Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kärnkraft varken grön eller tillförlitlig

Ringhals reaktor 4 är nedstängd till åtminstone 23 februari, vilket pressar upp de redan höga elpriserna (Foto: Vattenfall).

av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv

Kärnkraft trummas ut som ”det enda tillförlitliga” och som en ”grön energi”. Samtidigt stängs reaktorer som på löpande band för olika driftsunderhåll, skador och skavanker.

Europas största kärnkraftsland Frankrike (som står för 52 procent av EU:s totala el från kärnkraft) har under året haft omfattande problem med sina kärnkraftverk. På grund av en mängd olika problem (varma floder på grund av värmeböljor, i sin tur orsakade av klimatkrisen, gör att man inte har kunnat dumpa nedkylningsvattnet i dem, plus frätskador på rör och andra tekniska problem) har uppemot hälften av alla reaktorer legat nere under långa perioder.
Flera av dessa har i skrivande stund inte kunnat återuppstartas; enligt France24 kan det dröja ända till slutet av januari innan reaktorerna är igång igen.

Snabba, abrupta reaktornedstängningar är bland de mest allvarliga störningarna i ett elnät. I Sverige ser vi just nu hur flera reaktorer ligger nere för ”underhåll” eller för att de helt enkelt är trasiga. Oskarshamn reaktor 3 är ur drift i nio dagar och Ringhals reaktor 4 är nedstängd tills åtminstone den 23 februari.
Det pressar upp de redan höga elpriserna än mer. I elområde tre och fyra, i södra Sverige, blev priset på måndagen den 12 december i snitt en krona högre än under söndagen med 4,55 kronor per KWh.
Samtidigt kostar det ungefär 25-35 öre per KWh att producera exempelvis el från vindkraft. Där kan man verkligen se en god vinstmarginal för energibolagen.

Det finns flera osäkerhetsfaktorer med kärnkraftverk. De är uppenbarligen inte en pålitlig, tillförlitlig källa till energi. Så starka störningar i energiproduktionen som vi redan har skulle vara mångdubbelt värre om regeringens galna planer på en storskalig kärnkraftssatsning skulle bli verklighet.
Vattenfalls vd Anna Borg har även hon kritiserat regeringen för detta och att de inte är någon ”quick fix”. Dock blir det lite snedvridet när ”lönsamheten” är en primär faktor:
– Vi har ju inte fattat något beslut om att vi ska bygga nya reaktorer. Vi får se hur teknikutvecklingen går, hur lönsamma de kommer att bli och hur praktiskt möjligt det är att bygga dem. Det tittar vi på nu i en förstudie, sa hon till SVT Nyheter den 9 december.
Precis som inom välfärdssektorn, bostad och allt annat innebär privata, marknadsstyrda och vinstjagande verksamheter att priserna pressas upp, kvaliteten försämras och kostnaden övervältras på vanligt folk, på hushållen.

Kärnkraft är utöver sin opålitlighet inte heller en grön energikälla, som allt fler nu försöker hävda. Gruvbrytning av uran är extremt skadligt för naturen:
”När uranmalm bryts frigörs radioaktiva gaser och radioaktivt damm. Radioaktiva sönderfallsprodukter blir också kvar i gruvavfallet och riskerar att läcka ut”, som Naturskyddsföreningen skriver.
Uranet importeras långväga till Sverige, från Namibia, Kanada och Australien. Det är en lång transportkedja: från gruva till anrikningsverket, till kraftverket och sedan ska restavfallet transporteras därifrån till slutförvar som det inte finns någon slutgiltig lösning för. De kopparkapslar som S-regeringen godkände till högerns stora jubel förra vintern har stora osäkerheter. Som Jan Linder, som tidigare jobbade på Strålsäkerhetsmyndigheten, berättade för SVT Nyheter den 8 december 2021:
– Det finns olösta forskningsfrågor, och risker att kopparkapseln får sprickor, redan om 100 år. Blir det sprickor kan vatten tränga in i kapseln och radioaktivt material kan läcka ut, och på sikt hamna i grundvattnet.

Att kärnkraftverk dessutom är extremt dyrt att konstruera och tar decennier innan de är operativa är ytterligare argument till varför det inte är någon lösning, då klimatkrisen är akut och det krävs en omedelbar omställning till gröna energikällor.
Istället behövs det storskalig och snabb satsning samt utbyggnad av verkligt gröna energikällor: framför allt solkraft (enligt Energimyndigheten skulle uppåt en tredjedel av all el i landet, 40 TWh, kunna komma från solkraft om alla lämpliga tak utrustades med solceller) och havsbaserade vindkraftverk. Det skulle vara pålitliga, faktiskt gröna energikällor.
I slutändan behövs dock offentligt ägande under demokratisk kontroll och styre av energibolagen och produktionen för att säkerställa att priserna inte rusar i höjden. Vi måste ta kamp för en demokratisk planering av produktion och distribution av energi, varor, tjänster och service. Även banker och storföretag måste ägas offentligt för att säkerställa påbörjandet av en grön omställning i samklang med naturen.

Inlägget Kärnkraft varken grön eller tillförlitlig dök först upp på .

Kommentarer är stängda.