Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Regeringens åtgärder mot antisemitism och för levandegörande av minnet av FörintelsenArbetet mot antisemitism är högt prioriterat av regeringen. I dag presenterades en satsning på kunskapsfrämjande åtgärder mot antisemitism och för levandegörande av minnet av Förintelsen på en pressträff med kulturminister Parisa Liljestrand och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Arbetet mot antisemitism är högt prioriterat av regeringen. I dag presenterades en satsning på kunskapsfrämjande åtgärder mot antisemitism och för levandegörande av minnet av Förintelsen på en pressträff med kulturminister Parisa Liljestrand och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Insatserna fokuserar på det förebyggande arbetet genom kunskapshöjande åtgärder, finansiering av hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser samt skärpta straff för brott med bland annat antisemitiska motiv.

– Trygghet är vår tids stora frihetsfråga. Få grupper känner det så in på bara huden som den judiska minoriteten. Signalerna från samhället måste vara glasklara: antisemitism hör inte hemma i Sverige, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

– Antisemitism fortsätter att utgöra en stor utmaning och drabbar såväl individer som samhället i stort. Ingen ska behöva utsättas för antisemitism eller någon annan form av rasism eller diskriminering. Arbetet mot antisemitism är därför en prioriterad fråga för regeringen, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Regeringen avser att avsätta sex miljoner kronor för att genomföra utbildningsinsatser och hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser under 2023 för att öka kunskapen och förståelsen om antisemitism historiskt och i dag bland svenska ungdomar och lärare. Regeringen säkrar även finansiering av Forum för Levande Historias kunskapshöjande insatser om antisemitism och andra former av rasism.

Inom ramen för den fullständiga och genomgripande översynen av strafflagstiftningen som regeringen aviserat i Tidöavtalet, kommer det ingå ett uppdrag i utredningen om att lämna förslag på hur hatbrott, bland annat sådana som begås med antisemitiska motiv, ska kunna straffas hårdare.

Presentationsbilder

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS

Kommentarer är stängda.