Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

“Det måste bli lättare att resa kollektivt”

En standardisering av söksystem, biljettregler och terminologi är några av önskemålen för att förenkla det kollektiva resandet för landets befolkning. Det skriver Sveriges konsumenter tillsammans med Resenärerna, riksorganisationen för kollektivtrafikens konsumenter, i ett öppet brev till infrastrukturminister Andreas Carlson.

Det måste bli lättare att resa kollektivt. Det menar Sveriges konsumenter och Resenärerna, som anser att frågan borde ligga överst på infrastrukturminister Andreas Carlsons bord. I det öppna brevet som skickades till ministern ställer organisationerna krav på en harmonisering av bland annat kollektivtrafikens söksystem, biljettsystem och skyltning eftersom de många reglerna skiljer sig åt beroende på bland annat trafikbolag och region.

Som konsumentorganisation för kollektivtrafikens konsumenter ser vi problemen av att reglerna är olika. Ska man åka tåg till Uppsala finns tre olika tågsystem, SJ:s kommersiella regionaltågstrafik  Mälartåg och Pendeltåg, de två senare är upphandlad trafik av samhället  men inga av dessa har samma regler för pensionärer, barn, barnvagnar och hundar. Däremot har de förstås olika priser, säger Jonas Friberg, ordförande i Resenärerna.

Vinsterna med ett kollektivt resande är flera. Dels är det energieffektivt och något miljö, klimat och människa skulle må bra av. Det är framförallt för de längre resorna, som Sveriges konsumenter och Resenärerna kallar för fritids- och inköpsresor, och alltså inte i det dagliga pendlandet, där människor väljer bilen framför kollektivtrafiken där de största svårigheterna med olika biljettsystem är märkbara.

Vidare menar de att dagens digitala utveckling har gjort ett smidigt resande möjligt för den som behärskar och har tillgång till tekniken, men utesluter den som inte har rätt förutsättningar eller reser mer sällan.

Jonas Friberg, ordförande för Resenärerna, vill att infrastrukturministern ser till att kollektivtrafiken harmoniseras. Foto: Privat

Med ett likriktat system blir det lättare för människor att våga åka kollektivt även där man inte är vaneresenär. Som det är idag finns det 80 olika definitioner av pensionär i svensk kollektivtrafik beroende på kommun, region och trafikutövare, säger Jonas Friberg.

I det öppna brevet skriver de också att en standardisering av kollektivtrafikens system inte är ett  “orimligt krav i ett land som Sverige, där bilresandet sedan länge är förenklat; den ena bensinmacken är den andra lik och vägmärkena standardiserades för hundra år sedan. I kollektivtrafiken däremot tvingas resenärer fortfarande sätta sig in i nya regler, prisplaner och biljettappar för varje ny region de reser i.”

Sveriges konsumenter och Resenärerna har förslag på lösningar, att standardisera söksystem, biljettregler, bokningssystem, terminologi och skyltning är en väg framåt.

Men det krävs att någon myndighet eller staten får i uppdrag att harmonisera regelverket och definiera vad exempelvis en pensionär är, säger Jonas Friberg.

Inlägget “Det måste bli lättare att resa kollektivt” dök först upp på Landets Fria.

Kommentarer är stängda.