Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Saco: Hög tid för regeringen att stå upp för skyddsombuden

De regionala skyddsombuden bidrar till ett fungerande arbetsmiljöarbete på många mindre arbetsplatser. Deras existens har ifrågasatts, inte minst under valrörelsen. Nu finns en färsk statlig utredning som tydligt visar på nyttan. Därför är det nu dags för regeringen att bekänna färg och tydligt uttala sitt stöd för en viktig verksamhet. Det skriver Göran Arrius, ordförande för Saco.

Arbetsmiljölagen är tydlig – arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Samtidigt har skyddsombud och skyddskommitté viktiga roller i det lokala arbetsmiljöarbetet. Samverkan mellan parterna är central i arbetsmiljölagen. Uppgiften för regionala skyddsombud är att vid mindre arbetsställen, där det kan vara svårt att rekrytera ett lokalt skyddsombud, företräda arbetstagare i arbetsmiljöarbetet. Det regionala skyddsombudet har en viktig roll i att aktivera ett systematiskt arbetsmiljöarbete och de är även ett stöd till arbetsgivarna i det arbetet. 

Utredningen visar tydligt att de regionala skyddsombuden behövs. De bidrar till en bättre arbetsmiljö och deras arbete är effektivt och ändamålsenligt.

Det är en viktig verksamhet, men den har varit omdebatterad. Flera partier har tidigare ifrågasatt att det inte genomförts någon ordentlig utvärdering. Det ledde fram till ett tillkännagivande från riksdagen om behovet av att utvärdera effekten av de regionala skyddsombudens verksamhet. Så gjordes också, och nu finns utredningen ”De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet” (SOU 2022:47). Utredningen visar tydligt att de regionala skyddsombuden behövs. De bidrar till en bättre arbetsmiljö och deras arbete är effektivt och ändamålsenligt.

Ensam är aldrig stark, det är en av grundtankarna med facket. Det gäller även skyddsombuden. Saco vill särskilt betona betydelsen av att skyddsombuden är utsedda av fackförbund och därmed knutna till partsmodellen. Uppdraget som skyddsombud är tufft ibland och kräver att man vågar lyfta obekväma frågor. För att kunna och våga göra detta ser Saco att det ger trygghet att vara medlem i och utsedd av en facklig organisation. Dels omfattas du då som skyddsombud av facklig förtroendemannalag, dels kan du få utbildning, rådgivning och stöd från den fackliga organisationen. Det har vi också lyft i det remissvar till utredningen som vi lämnar in idag. 

Ansvarig minister, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg, har i intervjuer vare sig tagit avstånd från eller stått upp för de regionala skyddsombuden. Nu, med en färsk utredning i ryggen, är det hög tid att bekänna färg.

Den nya regeringen måste tydligt visa sitt stöd för en verksamhet som är grundläggande för en trygg arbetsmiljö på mindre arbetsplatser i Sverige. Sådant som fungerar bra ska vi behålla. 

Göran Arrius, ordförande Saco

 

Inlägget Saco: Hög tid för regeringen att stå upp för skyddsombuden dök först upp på Dagens Arena.

Kommentarer är stängda.