Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fel att utesluta SD-politiker – hovrätten bekräftar tidigare dom

Transport hade inte rätt att utesluta en aktiv SD-politiker ur förbundet. Det framgick inte av förbundets regler hur de såg på SD-medlemskap, anser Svea hovrätt. “Ett hot mot demokratin” anser Transport förbundssekreterare.

Svea hovrätt anser, liksom tingsrätten, att fackförbundet Transport har uteslutit medlemmen och SD-politikern Mats Fredlund på ogiltiga grunder.

Förbundet anses inte ha visat att Mats Fredlund, i egenskap av förtroendevald politiker för Sverigedemokraterna, har brutit mot Transports regler för medlemskap.

Eftersom domstolen anser att uteslutningen av Mats Fredlund var ogiltig gör de inte någon bedömning av frågan om föreningsfrihet, vilket Transport hoppats på.

För Mats Fredlund är domen enligt förväntan.

– Facket styr och ställer över min arbetsmiljö, och ska ta ansvar för att arbetsgivaren sköter sig. Då ska de inte kunna utesluta mig som medlem, säger han till Dagens Arena.

Anser du att du lidit skada av att inte få vara med i Transport?

– Javisst, jag blev bortplockad från alla de försäkringar jag har som medlem – ska jag teckna dem privat får jag betala mycket mer. Sedan är det också den psykiska biten, om arbetsgivaren börjat bråka hade jag inte kunnat gå till mitt fack och få hjälp.

Transport tolkar domen som ett hot mot förbundets demokrati.

– Det är beklagligt och oroväckande att inte Transports medlemmar själva får välja vilka som ska få vara medlemmar i vår förening. Vi tycker att det är ett hot mot demokratin att staten går in och tolkar våra stadgar, säger Lars Mikaelsson, förbundssekreterare hos Transport.

Kommer ni överklaga till HD?

– Vi får analysera domen vidare, och se om vi driver frågan vidare. Det är väl mycket möjligt.

Liksom tingsrätten väljer hovrätten att göra en tolkning av Transports stadgar för att besvara frågan om uteslutningen var rätt eller fel. De jämför vad som kan utläsas ur stadgarna när det gäller att en medlem också är aktiv företrädare för SD. Hovrätten finner att skrivningar om ”allas lika värde” inte tydligt nog uttrycker att man inte kan vara SD-politiker samtidigt som man är medlem i Transport.

Att Transport sedan länge har uteslutit aktiva SD-politiker, och har uttalat sin hållning i dessa frågor spelar enligt hovrätten ingen roll. Det spelar heller ingen roll att Transport erbjöd Mats Fredlund att välja mellan att uteslutas ur Transport eller att lämna sina uppdrag för SD.

Lars Mikaelsson på Transport tror inte att det är så lätt som att bara formulera sig tydligare i stadgarna gentemot SD för att få rätt i framtiden.

– Det kan man vända ut och in på och det är det som kongressen också har gjort. Man resonerade så att byter SD namn eller lägger till något bindestreck, hur blir det då? Dessutom kan det ju gälla andra organisationer, och ska vi då rada upp alla dem i våra stadgar? Vi tycker att stadgarna är tydliga nog, säger han.

 

Artikeln uppdateras

 

Inlägget Fel att utesluta SD-politiker – hovrätten bekräftar tidigare dom dök först upp på Dagens Arena.

Kommentarer är stängda.