Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Snedvridet fokus på Israel i FN

Det är ett alldeles för ensidigt fokus på Israels ansvar i konflikten med palestinierna. Det skriver Martin Blecher, generalsekreterare för Vänskapsförbundet Sverige-Israel i en replik. 

Samtidigt som Tro och Solidaritets artikel med rubriken “Övergreppen mot palestinierna måste få ett slut” publicerades, höll USA:s ambassadör till Förenta Nationerna Linda Thomas Greenfield ett tal till Säkerhetsrådet. Det var ett tal som rimligtvis bör ha fångat Thomas Hammarbergs intresse utifrån hans tidigare roll som kommissionär för mänskliga rättigheter. Debattartikeln i Dagens Arena (27/11), som skrivits under av Hammarberg, Sara Kukka Salam och Jesper Eneroth från Socialdemokrater för Tro och solidaritet, är både historielös utifrån den lösning man propagerar för, och fri från kontext utifrån hur regionen varit och sedermera utvecklats till att bli.

Både Kofi Annan och Ban Ki-Moon, tidigare generalsekreterare, har kraftigt markerat mot Förenta Nationernas ensidiga fokus mot Israel.

USA:s ambassadör till Förenta Nationerna, Linda Thomas Greenfield, höll ett tal till Säkerhetsrådet som rimligtvis borde ha fångat, framförallt, Thomas Hammarbergs intresse. Hon beskriver en verklighet som karaktäriseras av två parter som är del av en territoriell dispyt.  Det är två parter som felar. FN-ambassadören uppmanar därför till avhållsamhet från unilaterala aktioner hos bägge sidor. Greenfield vidhåller att inga genvägar kan tas för att nå visionen om två stater. Visionen realiseras endast genom direkta förhandlingar mellan parterna i fråga. Greenfield, liksom representanterna för Tro och Solidaritet, ser att Förenta Nationerna har en konstruktiv roll att spela. Linda Thomas Greenfield intar dock den enda logiska hållningen: Det internationella samfundet kan inte påtvinga fred mellan parterna.

USA:s FN-ambassadör redogör sedan för hur hela FN-systemet i sig är fullt av anti-israeliska aktioner och organ, inklusive partiska och oproportionerliga resolutioner mot Israel. Hon slår också fast det uppenbara: det snedvridna fokuset på Israel, har inte fört israeler och palestinier närmare fred.

Både Kofi Annan och Ban Ki-Moon, tidigare generalsekreterare, har kraftigt markerat mot Förenta Nationernas ensidiga fokus mot Israel.

FN:s ensidiga fokus på Israel är något man genom åren haft gemensamt med Thomas Hammarberg. Det kännetecknas mer av osund besatthet än prat om internationell rätt i teoretiska termer.

Martin Blecher, Generalsekreterare Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Inlägget Snedvridet fokus på Israel i FN dök först upp på Dagens Arena.

Kommentarer är stängda.