Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

FEMINIQA – Berättelser om motstånd, en bok som kommer göra avtryckFörlag DIKKO är en del av Magasin DIKKOs verksamhet som vill uppmuntra till skrivande. Förlaget tar också initiativet till att skapa och publicera böcker som de anser har ett kunskapsmässigt värde för allmänheten. FEMINIQA – Berättelser om motstånd är en sådan bok. I dagarna blev det klart att Kulturrådet beviljade medel till framtagandet av boken.

I redaktionen för boken finns Linda Lundqvist, Johanna Olsson och Britt-Inger Hedström Lundqvist som beskriver bokprojektet som något helt fantastiskt.

– Vi fick en otrolig respons från alla vi frågade och fyllde kvoten med antal personer med råge på väldigt kort tid. Alla fem nationella minoriteter är med och skriver i boken, bara en sådan sak gör boken unik.

– Vi är otroligt glada över att Kulturrådet beviljade boken medel.

De tror att boken kommer göra avtryck eftersom den tar upp så många olika perspektiv och utifrån som många olika vinklar.

– Det är ca 30 personer berättar om sitt motstånd och sin aktivism i boken. Men antalet som skriver i boken är nästan det dubbla eftersom det finns med dikter och citat från andra än deltagarna i antologin. Boken känns otroligt viktig och aktuell, menar redaktionen för boken.

Språket i boken är huvudsakligen svenska, men det kommer även finnas berättelser på engelska och norska.

– Vilka språk citaten och dikterna skrivs på är inte klart ännu eftersom vi är mitt uppe i processen att ta fram boken. Vår förhoppning är att vi ska få in dikter och citat på deltagarnas modersmål.

Det kommer en pressrelease den 8 mars 2023, deadline för deltagarna att lämna in sina berättelser är 1 mars. Den 8 mars kommer bland annat namnen på deltagarna i antologin presenteras.

Infotext om antologin FEMINIQA – Berättelser om motstånd

Hur byggs föreställningarna om aktivism? Hur kan berättelserna om aktivism vidga förståelsen för hur aktivismen fungerar?

FEMINIQA är en unik samling av välkända debattörer, konstnärer, forskare, föreläsare och aktörer som besvarar dessa frågor. Från olika utsiktspunkter ifrågasätter de föreställningarna om aktivismen som en faktor för förändring och tar ställning för ett samhälle där alla får plats. Ett samhälle där olikheter inte utgör hinder för gemenskap utan berikar vårt samhälle.

Kulturarv, historia och aktivism är några av de starkaste politiska verktygen som finns. Något som visas på ett nytt sätt i Antologin. FEMINIQA ger en unik inblick i hur rasism, nationalism, identitet, normbrytande beteende, hbtqi-fobi, antifeminism och andra orättvisor hämtar sin kraft ur en aktivism som förändringskraft.

Kulturarv har genom historien använts för att dela upp människor i de som är innanför och de som ställs utanför. Där gör aktivismen skillnad. FEMINIQA visar på hur användningen av aktivism skapar gemenskap, inkludering, hjälper till att överbrygga skillnader och skapar förändring.

FEMINIQA är en bok som ger hopp om att alla kan vara med i en förändringsprocess, att alla kan vara med och göra skillnad. Boken visar också på hur den feministiska aktivismen ser ut och på det mörker som skapar aktivismen som författarna skriver om. Samtidigt så visar boken på möjliga vägar och är därmed en viktig bok som inger ett framtidshopp.

I FEMINIQA – Berättelser om motstånd, skriver personer som identifierar sig som kvinnor eller är icke-binära. Boken handlar om olika sorters aktivism, en del handlar om minoriteter, andra om HBTQI och NPF. Flera av de som skriver har dubbla minoritetskap. Bokens titel är en akronym av FEminism MInoriteter NeuropsykIatriska Queer Aktivism.

FEMINIQA – Berättelser om motstånd, ges ut av förlag DIKKO och är ett samarbete mellan RUNG, magasin DIKKO och förlag DIKKO. Böcker som ges ut via förlag DIKKO utformas och ges ut i ett samarbete mellan författaren och förlaget. Kulturrådet har beviljat medel till boken.

Kontaktperson: Britt-Inger Hedström Lundqvist
telefon: 076 844 51 61
e-post: forlag@dikko.nu
hemsida: forlagdikko.nu

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu

Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS

Kommentarer är stängda.