Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Konjunkturen en utmaning för civilsamhället

Konjunkturen kan göra finansieringen av civilsamhället osäker det kommande åren. Det visar en rapport från branschorganisationen Giva.

Inflationen samt ett fallande värde på aktier och fastigheter ger civilsamhällets organisationer ett nytt ekonomiskt läge.

– Mycket talar för att civilsamhälleorganisationerna under de närmaste åren kommer att ha nya förutsättningar för sin finansiering. Såväl staten som kapitalet och medborgarna påverkas alla på olika sätt av världsläget, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Bland annat konstaterar rapporten att statens och kommuners sämre ekonomi kan göra att de tvingas fokusera på kärnverksamheter som skola och vård, på bekostnad av kultur, idrott och fritidsaktiviteter.

Bland de företag som stöttar civilsamhället ser rapporten delvis sämre ekonomiska förutsättningar, men det finns samtidigt en optimistisk syn på att företagens vilja att bidra till hållbarhet i samhället gör att de även fortsatt kommer att kunna vara samarbetspartners eller bidra ekonomiskt.

– Kraven på och viljan hos företag att vara goda samhällsaktörer har ökat över tid. Företagens ökade ambition att ta in hållbarhetsaspekter i affärsverksamheten kan öppna nya möjligheter, säger Johan Sverker, senior rådgivare på PwC och medförfattare till rapporten.

Arbetslöshet kan påverka

Gåvor och bidrag från allmänheten står för drygt hälften av civilsamhällets intäkter, men i dagsläget utgör gåvor och medlemsavgifter en allt större del av hushållens disponibla inkomster.

– Undersökningar visar att historiskt har såväl givande som ideellt engagemang varit relativt stabilt även i kristider. Civilsamhällets organisationer bör dock vara vaksamma. Om arbetslösheten ökar kan givandet från allmänheten snabbt minska, säger Johan Sverker.

Att hitta alternativa intäkter kan bli viktigt för civilsamhällets organisationer, beroende på hur samhällsekonomin utvecklar sig och om till exempel fler blir arbetslösa.

– Nu är det är viktigt för organisationerna att skapa en så bred finansieringsbas som möjligt. Det ger frihet att kunna driva frågor och verksamhet som för tillfället inte anses vara prioriterat av politiker eller finansiärer, säger Charlotte Rydh.

FAKTA

Inlägget Konjunkturen en utmaning för civilsamhället dök först upp på Landets Fria.

Kommentarer är stängda.

Generated by Feedzy