Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Organisationer för tidskrifter och småtidningar

Den stora organisationen för tidskrifter och småtidningar är Sveriges Tidskrifter som har cirka 380 medlemmar. De alternativa tidningar och tidskrifter som är medlemmar i Sveriges Tidskrifter är bland annat alla fackföreningstidningar, Blankspot, Dagens Arena, Dagens ETC, Extrakt och Sveriges Natur. Många av de tidningar och tidskrifter som är medlemmar i Sveriges Tidskrifter ges dock ut av de stora medieföretagen i Sverige.

En annan organisation för tidskrifter och tidningar är Föreningen Sveriges Kulturtidskrifter (FSK) som har ett 90-tal medlemmar. De flesta alternativa tidningar och tidskrifter är medlemmar i FSK. De driver också portalen Kulturtidskrifter.se som har RSS-flöden från de flesta medlemstidskrifter såväl som länkar till deras hemsidor.

Det finns även många alternativa nyhetsmedier som inte är med i någon organisation alls.

Dessutom finns sajten Tidskrift.nu som är en samlingssajt för och katalog över kulturtidskrifter. Den sajten har också en koppling till Tidskriftsbutiken som drivs av Mediaverkstaden Skåne. Andra föreningar och organisationer med en liknande bakgrund och inriktning är bland annat Nätverkstan. Ägare av Nätverkstan är tidskriften Ord & Bild, Tidskriftsverkstaden i Väst och studieförbundet Sensus.

För finlandsvenska kulturtidskrifter finns Tidskriftscentralen.

Kommentarer är stängda.