Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg märkta som “Presstöd”

Vänstertidningar med kulturtidskriftsstöd

I tillägg till detta finns det ett antal tidskrifter/tidningar med kulturtidskriftsstöd. Dessa tidningar är Ordfront Magasin, Fronesis, Tidningen Brand, Tidskriften Klass, Magasin Opulens och Parabol.

Internationalen klarade presstödet

I början av året såg det mörkt ut för tidningen Internationalen efter att presstödsnämnden drastiskt ändrat sina regler. De såg ut att riskera att bli av med det presstöd som är avgörande för en tidning som Internationalen.