Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

”Samtycke” med ett imperium PEPPRAT RÖDGRÖNT

Igår röstades det s.k. DCA-avtalet igenom i riksdagen. Endast Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot . Alla övriga partier var alltså för detta avtal som innebär att Sverige nu upplåter 17 militärbaser till USA. På dessa baser gäller USA:s lagar och USA beslutar om vapen och aktiviteter. I avtalet finns inget förbud mot att föra in kärnvapen.

gårdagens Rapport hör jag Mats Knutsson ”förklara” varför Sverige måste ha både medlemskap i Nato och detta DCA-avtal med enbart USA, liksom att avtalet bygger på ”samtycke”, varför det inte är något problem att inte ha avtalat begränsning mot kärnvapen.

Jacob Westberg

I Härnösand – där USA kommer att ha en av sina 17 baser – intervjuas flera vettiga och kritiska människor. Men därefter intervjuas en s.k. expert, Jacob Westberg docent i krigsvetenskap, som får ”förklara” att det inte är någon fara med kärnvapen-införsel eftersom han påstår att ”man måste uppge vad det är för försvarsmateriel som förs in”, något som han en minut senare säger att det inte står något om i avtalet (!). Att svensk lag inte ska gälla för de USA-medborgare som finns på baserna förklarar Westberg med att USA ”vill skydda sina medborgare” så att de inte ”riskerar att dömas enligt en annan lagstiftning”. Vilken risken skulle vara med det går han inte in på. Men en del fördelar för USA-personalen tycker jag inte det är svårt att föreställa sig. Det också är ett av uttrycken för hur Sverige underordnar sig stormakten med detta avtal.

Ja, det finns många allvarliga problem med detta avtal för att uttrycka det försiktigt. Naturligtvis är frågan om kärnvapen på svensk mark mycket allvarlig. Men det överordnade är att Sverige går in i ett underordnat avtal med jordens ledande imperie- och militärmakt, en typ av avtal som USA ingått med en stor del av jordens länder för att upprätthålla sitt system med över 800 militärbaser runt om på jorden.

Några USA-baser i världen

Avtal med en mobbare

I oktober 2022 sa arméchefen Karl Engelbrektson:

Att vara bra kompis med USA är inte fel när det handlar om krig.

Jag kommenterade det så här på bloggen:

Att liera sig med den starkaste mobbaren på skolgården kan framstå som ett sätt att komma undan. Men det leder till att du själv blir en del av mobbandet. Det gör inte heller skolgården till en säker och bra plats för de flesta. I princip tror jag det är samma sak med utrikespolitiken

USA har en förskräcklig och skrämmande historia av krig, statskupper och andra typer av ingripanden mot länder och rörelser som eftersträvat sådant som ”kolliderat” med imperiets intressen. Att i ännu större utsträckning än vad som redan är fallet bli en del av detta imperie-våld är verkligen fel!

Och som jag skrev i en annan blogg-artikel:

Vad händer den dag då vi har en regering som inte villigt följer i USA:s ledband. Vad händer med en vänsterregering som vill socialisera delar av näringslivet, som vill nedrusta militären men upprusta välfärden?

Och vad tycker det svenska folket?

I Rapport-inslaget från Härnösand intervjuas också en politiker som lite försiktigt säger att det kanske varit lite dåligt med information om DCA-avtalet. Det kan man verkligen kalla understatement. Nato-medlemskapet infördes över våra huvuden genom att socialdemokraternas partiledning plötsligt bytte åsikt om alliansfriheten. Att det sedan blev en utdragen process var inte varken deras eller högerns förtjänst, utan berodde på regimen i Turkiet. Men denna ”process” gjorde inte anslutningen mer demokratisk då beslutet redan var fattat. När det gäller DCA-avtalet har det varit ännu värre. Detta för Sverige mycket avgörande avtal har etablissemanget fått igenom utan större debatt, insyn eller rörelse. Frågan är vad folket tycker? En folkomröstning hade ju varit lika rimlig som vid anslutningen till EU.

Enligt en opinionsundersökning som Novus gjort på uppdrag av Sveriges Fredsråd så säger 84 procent, nej till att främmande makt ska få placera militär- och krigsmateriel på svenska militärbaser utan svensk insyn. Jag återger här ett uttalande från Sveriges Fredsråd om detta på deras hemsida:

En överväldigande majoritet av svenska folket, 84 procent, säger nej till att främmande makt ska få placera militär- och krigsmateriel på svenska militärbaser utan svensk insyn. Det visar en opinionsundersökning som Novus gjort på uppdrag av Sveriges Fredsråd.

Samtidigt har Sveriges regering förhandlat fram ett sådant avtal med USA, som den svenska riksdagen inom kort ska ta ställning till. Det välkända och starka kärnvapenmotståndet i Sverige kommer också fram i undersökningen.

Drygt sju av tio svenskar anser att Sverige inte ska ingå militära samarbetsavtal som innebär att Sverige avsäger sig rätten att neka kärnvapen att placeras på svensk mark, enligt undersökningen som Novus gjort på uppdrag av Sveriges Fredsråd.
I det avtal som Sveriges regering nyligen har förhandlat fram med USA finns inga garantier mot att USA placerar kärnvapen på svensk mark under fredstid utan svenskt medgivande. Novus undersökning visar också att fler än sju av tio svenskar säger sig inte veta eller säger nej till att främmande makt ska få använda svenskt territorium för angrepp på tredje land.

Det så kallade DCA-avtalet, som Sveriges regering förhandlat fram med USA, innebär bland annat att USA ska få exklusiv rätt att förfoga över militära områden vid 17 svenska militärbaser, där svenska myndigheter avsäger sig rätten till insyn. I praktiken innebär det att dessa områden blir en del av USA:s territorium.
Avtalet ger också militärpolis från USA rätten att avvärja alla upplevda hot mot dessa exklusiva områden var som helst i Sverige och även med vapenmakt utan att Sverige kan förhindra det. Dessutom ger avtalet USA rätt att förflytta sina soldater mellan baserna på svensk mark, i svenskt luftrum och svenska farvatten utan att svenska myndigheter behöver informeras, än mindre kan säga nej till sådana förflyttningar.

Sveriges Fredsråd anser att detta avtal med så vittgående maktbefogenheter för främmande makt i Sverige har förhandlats fram med alltför stor hastighet och att det flesta svenskar inte känner till eller snarare har undanhållits det reella innehållet.

Det visar också Novus undersökning där drygt tre av fyra svenskar säger sig inte veta vad DCA är för något, samtidigt som en stor majoritet är emot avtalets huvudinnehåll. Det tyder på ett stort demokratiskt underskott när det gäller DCA.
Med en massiv svensk opinion i ryggen uppmanar därför Sveriges Fredsråd den svenska riksdagen att inte godkänna DCA-avtalet med USA.
Kort sammanfattning:

● Drygt fem av sex (84%) anser att främmande makt inte ska få placera militär-och krigsmaterial på svenska militärbaser utan svensk insyn.

● Drygt sju av tio (72%) anser att Sverige inte ska ingå militära samarbetsavtal som avsäger sig rätten att neka kärnvapen att placeras på svensk mark.
● Endast tre av tio (29%) anser att främmande makter ska få använda svenskt territorium för angrepp på tredje land medan en majoritet, drygt fem av tio (53%) säger nej. Omkring en av fem (18%), uppger att de inte vet.
● Drygt tre av fyra (76%) vet inte vad DCA är.

Genomförande:
Antal genomförda intervjuer: 1 107
Undersökningen genomfördes 23-30 maj 2024
Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Detta innebär att resultaten är generaliserbara till den aktuella målpopulationen.

Kommentarer är stängda.